Gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis atidarytas bažnyčios jubiliejus. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Džiaugsmą didino ir ganytojo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabinę rankomis – apglėbta jubiliejinė bažnyčia, taip išsakant visus vienijantį jausmą „Mes mylime bažnyčią“.

Šventoriaus kiemelyje suvalgytas jubiliejinis tortas, dovanotas koncertas.

4

9

15

Daugiau organizatorių nuotraukų…

Leono Nekrašo nuotraukos

Jubiliejus uždaromas gruodžio 8 d.