Spalio 29 d. Šiaulių krašto kultūros, meno ir literatūros priede „Atolankos“ spausdinamas interviu su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu – 2020 metų Stasio Šalkauskio premijos laureatu.
Jo Ekscelenciją kalbino Živilė Kavaliauskaitė:
KM_226_00315_0001

Tęsinys…