Pirma – ramybės žvakutė užgęso, kadangi ramybės nėra pasaulyje.
Antra  – tikėjimo žvakutė užgęso, kadangi tikėjimas nebranginamas.
Trečia – meilės žvakutė užgęso, kadangi šiandien Meilė nemylima.
Tada mažas vaikutis pravirko: „aš labai bijau, man labai pasidarė tamsu“.
Ketvirtoji – vilties žvakutė – sušuko: „aš niekada neužgesiu ir turiu viltį įpūsti ramybės, tikėjimo ir meilės žvakutes, kad šeimose būtų miela, gera ir šilta gyventi“.
Įvairios vaikų grupės giedojo giesmeles.