www.etaplius.lt nuotr.

www.etaplius.lt nuotr.

Lapkričio 12-ąją į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Šiaulių miesto ir rajono garbės pilietis, šv. Kazimiero ordino narys VYTENIS RIMKUS.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, reikšdamas nuoširdžią užuojautą artimiesiems, lapkričio 14 d. (šeštadienį) 10:00 val. aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Šv. Mišios buvo transliuojamos tiesiogiai per Šiaulių televiziją.

 

Šv. Mišios už velionį aukotos tokia tvarka:
ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 14 d.:
9.00 val.  – Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje (Šv. Mikalojaus g. 4, Vilnius);
10.00 val. – Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS. Šios šv. Mišios bus transliuojamos tiesiogiai nuo 10 valandos per Šiaulių apskrities televiziją.
10.30 val. – Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
SEKMADIENĮ, lapkričio 15 d.:
10.30 val. – Pakapės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje;
11.00 val. – Kurtuvėnų Šv. Jokūbo bažnyčioje;
12.30 val. – Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje.
Laidotuvės vyko sekmadienį, lapkričio 15 dieną, 14.00 val. Vytenis Rimkus amžinojo poilsio atgulė tėviškėje, Šiaulių rajono Bazilionų miestelio kapinėse.