Gruodžio 28 dieną į „Motinos Teresės šeimų namus“ atvyko garbingas svečias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pašventino geradarių iš Austrijos įrengtą koplyčią organizacijos patalpų antrajame aukšte.

Vyskupas buvo džiugiai pasitiktas prie durų ir palydėtas laiptais į naująją koplyčią, kur jau laukė susirinkę geradariai, savanoriai, namų gyventojai, svečiai. Koplyčią už savo lėšas įrengė iš Austrijos atvažiavęs Christoph Linecker. Svečias su nedidelėmis pertraukomis Motinos Teresės šeimų namuose darbavosi nuo rugsėjo mėn. Pats suprojektavo ir įgyvendino kiekvieną detalę, pakabino paveikslus, papuošė statulėlėmis. Gruodžio 28 d. pasidžiaugti sūnaus darbu atvyko ir tėvas.

100_5791100_5792100_5790

Jo Ekscelencija pašventino jaukią koplyčią, altorių, aukojo koplyčioje pirmąsias šv. Mišias. Komentuodamas tos dienos skaitinius vyskupas neatsitiktinai kalbėjo apie šeimą, jos tarpusavio santykius, tvirtumą ir vienybę: gruodžio 28 d. buvo švenčiama Šventosios Šeimos diena, baigėsi 2014-ieji – šeimos metai, laukiama sausio 4 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventės „Šeima! Gyvenk tikėjimo džiaugsmu!“.

Sakydamas pamokslą ganytojas ne kartą pabrėžė, jog labai svarbu išlaikyti tradicinę šeimą, kurios tikrąjį modelį parodo pasaulio Išganytojas, ir rodyti teisingą kelią vaikams link Dievo: „Laimingi vaikai, kurie turi tėvus. Laimingi tėvai, kurie parodo vaikams kelią link Dievo“. Vyskupas savo pamoksle ypač akcentavo skaudžias šių dienų realijas; kalbėjo apie narkotikų, alkoholio vartojimą, azartinius lošimus ir su tuo susijusias problemas. Priklausomybės ištakas vyskupas siejo su meilės stoka šeimoje. Ganytojo siūloma išeitis atrodė paprasta – šeimoms reikia sugrįžti prie Dievo, prie maldos: „Lietuvą gali išgelbėti malda ir ištikimybė Kristui“.

100_5807100_5809

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaukioje ir stilingai įrengtoje koplytėlėje susirinkę bendruomenės nariai draugiškai meldėsi ir prašė Dievo palaimos. „Pal. Motinos Teresės ir dangiškosios Šeimos užtarimas telydi šeimas, kurios ieškos čia prieglobsčio“, – linkėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

100_5845Antroji susitikimo dalis – šventinės vaišės. Vyskupas pakviestas į salę, esančią pirmame pastato aukšte. Čia Jo Ekscelencija palaimino vaišes ir visus susirinkusius prie stalo, drauge giedojo giesmes. Namų iniciatorė ir dabartinė direktorė Regina Zabielienė padėkojo Christoph Linecker ir jo tėvui už koplytėlės įrengimą, taip pat Christai Dunkel už labdarą iš Vokietijos bei tarpininkavimą įrengiant koplyčią. Nuoširdžiai padėkota visiems savanoriams ir geradariams, visiems bent menka dalimi prisidedantiems ir  padedantiems gyvuoti „Motinos Teresės šeimų namams“.

„VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ jau treji metai vykdo socialinę ir edukacinę veiklą. Šiuo metu namuose jau padarytas pirmo aukšto dalinis remontas ir įrengti du kambariai antrame aukšte, kuriuose gyvena dvi šeimos su kūdikiais. Įstaiga vykdo projektus: „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje. Bendruomenės šeimos renkasi į susitikimus, vyksta tėvystės, buities įgūdžių, mokymai, teikiamos soc. pedagogo, psichologo asmeninės konsultacijos, suorganizuotos 2 savipagalbos grupelės, kompiuterinio raštingumo mokymai, amatų būrelis „Aš galiu“, vyksta užsiėmimai su vaikais, edukacinė veikla“  (https://sites.google.com/site/seimunamaisiauliai/apie).

100_5832100_5835

Parengta pagal „Motinos Teresės šeimų namų“ savanorės Agnės Jusiūtės, direktorės Reginos Zabielienės ir Izoldos Skruibytės informaciją

Daugiau nuotraukų…