caritas2021-11-24

14.00-18.00 val.

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS PASTORACINIAME CENTRE, DIDŽIOJOJE SALĖJE

PASKAITA

SIELOVADOS KLAUSIMAIS

„PAGALBA SAU, NETEKUS ARTIMŲJŲ“

PASKAITA  NEMOKAMA

 PROJEKTĄ „GYVENIMO SPALVOS“  FINANSUOJA JAV KATALIKŲ VYSKUPŲ  KONFERENCIJA