JUDĖKIME IR NESENKIME

Gruodžio mėnuo dažniausiai siejasi su metinių darbų baigtimi, apmąstymais apie nuveiktus darbus, planuoami būsimi darbai, numatomos naujos veiklos. Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija taip pat užbaigia metinius darbus, sumuoja veikos rezultatus, planuoja ateinančių metų veiklą.

Šiauliuose Caritas organizacija daug dėmesio skiria vyresnio amžiaus žmonių poreikiams patenkinti. Be kitų veiklų, jau keleri metai iš eilės Šiaulių mieste yra organizuojama vyresnio amžiaus žmonių sveikatinimo veikla.

2023 metų kovo 30 d. Šiaulių vyskupijos Caritas su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašė Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimui sveikatinimo projektui sutartį ir pradėjo vykdyti projektą „Aktyvus gyvenimas“. Šio projekto tikslas įgalinti vyresnio amžiaus žmones atrasti savyje glūdinčius išteklius ir išnaudoti juos savo ir kitų žmonių gyvenimo kokybės, psichologinės ir dvasinės sveikatos gerinimui, organizuojant fizinio aktyvumo veiklas, vykdant širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją.

Projekto “Aktyvus gyvenimas” veiklos įgyvendinimas parodė, kad projektas pasiekė norimus tikslus. Vienas iš jų buvo įtraukti į aktyvesnį gyvenimą vyresnio amžiaus žmones, kuriems jau šešiasdešimt ir daugiau metų.

Džiaugiamės, kad galėjome vykdyti projektą ir dėkojame Šiaulių miesto savivaldybei už projekto finansavimą, rėmėjams: UAB „Splius“ ir Lietuvos Caritas organizacijai. Šiaulių vyskupijos Caritas organizacija taip pat dėkoja aktyviems projekto dalyviams, kurie savo auka taip pat parėmė šio projekto veiklą.

Akivaizdu, kad Lietuvoje, o taip pat ir Šiaulių mieste visuomenė sensta, tačiau gyventojų amžiaus trukmė yra gerokai pailgėjusi. Savo kasdieninėje veikloje Šiaulių vyskupijos Caritas kolektyvas nuolat stebi, kad vyresnio amžiaus žmonės praranda ryšį su bendruomene kai išeina į užtarnautą poilsį ir tuo metru nutrūksta nuolatiniai ryšiai su darbiniu kolektyvu, žmonės dažnai tampa vieniši, prasideda sveikatos problemos. Vykdomas sveikatinimo projektas yra skirtas skatinti vyresnio amžiaus žmones tęsti sveiką gyvenseną, suorganizuojant fizinio aktyvumo veiklas – kineziterapines mankštas, pritaikyti aktyvų poilsį gamtoje, o taip pat ir suteikti žinių apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, sveiką mitybą.

2024 metais Šiaulių vyskupijos Caritas ir toliau tęsia aktyvių bendruomenės narių sveikatinimo programą. Atsižvelgiant į užsiėmimus lankančiųjų pageidavimus ir toliau bus vedamos kineziterapinės mankštos, planuojama numatyti ir kitų veiklų. Tikimąsi, kad Šiaulių miesto savivaldybė 2024 metais finansuos sveikatinimo projektus ir bus galima kolektyvui suteikti didesnes galimybes sveikatinimo srityje. Už 2023 metų sveikatinimo projekto finansavimą ir galimybę jį vykdyti dėkojame Šiaulių savivaldybės sveikatinimo programos atstovams, visiems specialistams, o labiausiai visiems į projekto vykdymo veiklą įsitraukusiems aktyviems Šiaulių miesto žmonėms, kuriems ir buvo skirtas sveikatinimo projektas „Aktyvus gyvenimas“. Tikime, kad dalyvių aktyvus gyvenimas tęsis ir 2024 metais.

20230427_142213 20230427_145018  20230509_161221 20230509_162536 20230602_150606 20230603_110234