Gruodžio 8 d. minimas švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas.

100_5708Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija yra Šiaulių vyskupijos globėją. Švęsti Jos iškilmių į Šiaulių katedrą susirinko visi Šiaulių vyskupijos kunigai. Eucharistinei aukai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Melstasi už visą vyskupiją.

Sakydamas pamokslą vyskupas pabrėžė, kad svarbu kurti Dievo, ne savo karalystę.

Mūsų prigimtis yra pažeista, – sakė ganytojas, aptardamas pirmąjį dienos skaitinį apie pirmuosius tėvus. Vienas kitą skaudinam, įžeidinėjam kaip ir pirmieji tėvai. Ši dvasia – piktojo. Dangiškoji Motina Marija trokšta, kad mes nebūtume teisėjai ir kaltintojai. Kad pamatę klystantį žmogų neskubėtume smerkti, o melstumėmės už jį.

100_5713Pats geriausias kelias – meilės kelias, – kalbėjo vyskupas. Jis veda į vienas kito supratimą, užuojautą, dėmesingumą.

Šiaulių ganytojas taip pat išaukštino Motinos Marijos Paklusnumą. Gal ji ne viską suprato, bet visada sugebėjo sakyti „Taip“. Tuo tarpu mes dažnai nesutinkam, priekaištaujam Dievui, žmonėms, artimiesiems. Tai iš piktojo.

Vyskupas aiškino, jog ši šventė ragina sukti į naują – tarnavimo kelią. Tam reikia numirti sau.

Ganytojas siūlė dažnai atsiversti Šventąjį Raštą. Priminė popiežiaus Pranciškaus mintį – nešiotis Bibliją kišenėje, kad bet kada galima būtų atsiversti ir paskaityti. Ten rasime padrąsinimus, atsakymus, išmintį.

100_5719Ir galiausiai, sakė vyskupas, reikia išpuošti savo širdį, kad ji panėšėtų į dieviškąsias Jėzaus ir Marijos širdis. Puoštis ne išorėje, o dorybėmis. Visai vyskupijai.

Šv. Mišių pabaigoje Šiaulių vyskupas pakvietė visus kartu pasiaukoti dangiškajai Motinai Marijai.

Visų susirinkusių kunigų bei tikinčiųjų vardu generalvikaras kun. Saulius Matulis pasveikino vyskupą Eugenijų Bartulį su jubiliejumi.

Daugiau nuotraukų…