Rugpjūčio 1 d. vakarą, apie 19 val., prie Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro sustojo autobusas, iš kurio pasipylė energingi, besišypsantys, užkimusiais balsais besisveikinantys jaunuoliai.
Girdėjosi nuotrupos: įspūdinga kelionė… mačiau popiežių… naktį išvažiavom…
Tačiau, kad ir paryčiais išvažiavę, trečią valandą nakties ėję pasiimti maisto, aštuonias valandas praleidę traukinyje ir autobuse, neatrodė pavargę, džiaugėsi pasitikusiais namiškiais, kartu sunku buvo atsisveikinti su kelionės draugais.

101_0111

101_0113

101_0114

101_0115

101_0116

101_0118

101_0119

101_0120