Birželio 23-25 d. Vilniuje vyko Lietuvos jaunimo dienos, kurių šūkis šiais metais buvo „Tiesa padarys jus laisvus“ Jn 8, 31-42.
Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kvietė jaunimo vadovus ir jaunus žmones burtis į grupes, ruoštis pagal parengtą pasiruošimo programą ir vykti į šią tikėjimo šventę drauge. Susidarė nemažas būrys vykstančiųjų – apie pusketvirto šimto jaunų žmonių iš įvairių Šiaulių vyskupijos vietų: Šiaulių, Kurtuvėnų, Kuršėnų, Kelmės, Šaukėnų, Joniškio, Pakruojo, Šeduvos, Radviliškio, Gruzdžių, Šakynos ir kt. vietovių.

Joniškio grupė

Šiose Lietuvos jaunimo dienose pirmą kartą buvo surengta atskira diena studentams ir jau baigusiems studijas jaunuoliams nuo 18 metų. Po akademinės dienos atidarymo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kieme, ISM auditorijose ir Visų šventųjų bažnyčios parapijos salėje vyko teminiai užsiėmimai. Vėliau prasidėjo koncertas, po kurio išsirikiavę eisenai, dalyviai ėjo į Šv. Kazimiero bažnyčią, kur nuo 21 val. vyko maldos ir šlovinimo vakaras, jo metu giedojo LJD choras. Pirmąją vakaro dalį vainikavo adoracija ir malda, dėkojant už pasaulio sukūrimą ir prašant padėti atrasti pašaukimą. Vėliau akademinės dienos dalyviai galėjo dalyvauti naktiniame orientaciniame žaidime, protmūšyje ar rinktis žiūrėti filmą.

ljd6

Nuo birželio 23 d. 16 val. iki pat birželio 25 d. 13:30 Šv. Kryžiaus bažnyčioje vyko nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
Šeštadienio, birželio 24-osios rytą prie jau nuo penktadienio renginyje dalyvaujančio akademinio jaunimo prisijungė ir moksleiviai. Pagrindiniai dienos renginiai vyko „Siemens“ arenoje, Vilniaus senamiestyje ir Mykolo Romerio universitete (MRU).
8 val. ryto Adoracijos palapinėje šalia „Siemens“ arenos savanoriai ir jau atvykę dalyviai dalyvavo Šv. Mišių aukoje. Po Eucharistijos čia prasidėjo Adoracija, kuri truko iki 23 val. Nuo 11 val. „Siemens“ arenoje vyko iškilmingas šventės atidarymas. Renginį pradėjo specialiai renginiui suburtos šokėjų trupės  pasirodymas, vėliau Paulina Paulauskaitė su LJD choru atliko renginio himną.

ljd8

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir kardinolas Angelo Amato, kuris vadovavo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos apeigoms birželio 25 d. Vilniaus katedros aikštėje. Jaunimą jis pasveikino Šv. Jono Bosko žodžiais: „Šventumas yra skirtas ne tik pagyvenusiems žmonėms, šventumas yra skirtas ir jaunimui.“
Lietuvos jaunimo dienų tema „Tiesa padarys jus laisvus“ katechezę vedė vyskupas Arūnas Poniškaitis, sakęs: „Laisvė man siejasi su skrydžio pojūčiu. Skirsti gerai – tai laisvė. Kad galėtum skristi, turi pažinoti tiesą. Pažinti vėjus, kurie blaško, pažinti žmones, kurie yra aplink“.

ljd9

Po atidarymo įvairiose Senamiesčio erdvėse ir MRU vyko teminiai užsiėmimai. Senamiestyje vykstantys užsiėmimai buvo atviri – juose galėjo dalyvauti visi norintys. Po teminių užsiėmimų dalyviai grįžo prie „Siemens“ arenos, kur jų laukė vakarienė, o vakarą vainikavo Gailestingumo ir šlovinimo vakaras. 130 kunigų klausė išpažinčių. Giedojo LJD choras, į „Siemens“ areną buvo įneštas Švenčiausiasis Sakramentas, po trumpos adoracijas toliau vyko šlovinimas. Vėliau į sceną buvo pakviestas pagrindinis renginio svečias, krikščioniškos muzikos atlikėjas iš Didžiosios Britanijos, Martinas Smithas.

ljd5

 

Paskutinė LJD diena buvo itin šventiška. Ryte prie Baltojo tilto vyksta fiesta, o renginio kulminacija buvo arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacija Katedros aikštėje.
 Prie Baltojo tilto Lietuvos jaunimo dienų fiestos metu veikė šeši skirtingi sektoriai, kuriuose dalyvių laukė įvairiausi kūrybiniai, sporto, muzikiniai užsiėmimai, visi fiestos renginiai buvo atviri vilniečiams ir miesto svečiams.
Po linksmos LJD fiestos, Lietuvos jaunimo dienų dalyviai rikiavosi į eiseną ir pajudėjo į Vilniaus Katedros aikštę. Jaunuoliai buvo pakviesti eisenos metu paruošti savo programas, kryžių nešė 6 savanoriai, o koloną sudarė daugiau nei 5000 žmonių.
ljd4
Lietuvos jaunimo dienų eisenoje, kaip ir kitose LJD programos dalyse, džiaugsmingai nusiteikęs dalyvavo ir J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

ljd7

Programa aikštėje prasidėjo „Viešpaties angelo“ malda. Buvo rodomas trumpas filmas apie T. Matulionio gyvenimą. Susirinkusieji sutiko LJD dalyvių eiseną su renginio kryžiumi. Vėliau vyko birželinės pamaldos.
Šv. Mišioms, kurios sekmadienį prasidėjo 14 val., vadovavo kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas iš Vatikano. Eucharistiją aukojo apie 50 vyskupų ir 600 kunigų. Šv. Mišios vyko lotynų kalba, tačiau paruoštose knygelėse buvo galima rasti ir lietuviškus vertimus, giesmių natas bei žodžius. Žodžio liturgijoje dalis skaitinių ir visuotinės maldos krepinių buvo skaitoma anglų, rusų, baltarusių, lenkų kalbomis.

ljd2

Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju vyko Šv. Mišių metu. Beatifikacijos bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis pristatė T. Matulionio biografiją. Atsakydamas į prašymą kardinolas Amato perskaitė Popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką. Po to jaunimas atidengė palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninį paveikslą ir Garbės sargyba iš Katedros atnešė prie altoriaus sarkofagą su palaimintojo relikvijomis. Relikvijos buvo pagerbiamos smilkalais skambant giesmei ir Katedros varpams. Toliau vyko įprastinė liturgija. Po palaiminimo sveikino prezidentė Dalia Grybauskaitė, o renginį vainikavo LJD himnas.
Po įsiminto savaitgalio Vilniuje Šiaulių vyskupijos jaunuoliai, pavargę, tačiau kupini įspūdžių bei džiugiai nusiteikę,  sekmadienio vakare grįžo namo.
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija
Nuotraukos: iš Facebook paskyros „Lietuvos jaunimo dienos 2017“ bei dalyvių iš Šiaulių vyskupijos.