Šiaulių vyskupijos jaunimo diena

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras 2023 m. gruodžio 2 d. kvietė jaunimą į vyskupijos jaunimo dieną – į kvietimą atsiliepė beveik pustrečio šimto jaunuolių iš įvairių Šiaulių, Pakruojo, Radviliškio mokyklų bei parapijų.

Atidarymo Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje metu jaunimą sveikino Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis, o giesmėmis džiugino jaunimo centro bičiulės joniškietės Jūratė Malinauskaitė ir Lina Ginkuvienė.

Dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose teminiuose užsiėmimuose: “Mylėk atsakingai” (lekt. Danutė Kratukienė, Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė), “Būti jaunu ir šventu: misija įmanoma?” (mokytoja Nijolė Valinskienė), Kalėdinio žaisliuko dirbtuvės (menininkė Aldona Traškinienė), apyrankės – rožinio gamyba (mokytoja Elvyra Ramoškienė), skautiški žaidimai (Šiaulių skautai), tikėjimo liudijimo peržiūra (Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro vadovas), “Būti jaunu lyderiu: kas aktualu šiandien? (Fausta Roznytė), patyriminis susitikimas drąsiems apie filmavimą (Gediminas Beržinis), susipažinimas su Šiaulių katedros istorija ir Šiaulių miestu iš katedros bokšto (katechetė Daiva Valiulienė), “Tūkstančio kilometrų kelionė Šv. Jokūbo keliu” (Emilija Matusevičienė), apsilankymas Venclauskių namuose – muziejuje. Atskiras teminis užsiėmimas buvo skirtas grupių vadovams – “Psichologinis atsparumas ir streso įveika” (Geštalto psichoterapijos konsultantė, supervizorė Laura Pasavodskytė).

Po teminių užsiėmimų dalyviai grįžo į katedrą, kur dalyvavo Susitaikinimo pamaldose ir vėliau drauge šventė Šv. Mišias.

Renginio pabaiga sutapo su Šiaulių miesto Kalėdų eglutės įžiebimu, tad norintys po Šv. Mišių  galėjo pasigrožėti eglute ir pasidžiaugti miesto aikštėje vykusia koncertine programa.

Dėkojame dalyviams ir juos palydėjusiems grupių vadovams, paskyrusiems savo šeštadienį jauniems žmonėms, teminių užsiėmimų vedėjams, giesmininkams, savanoriams.

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras turėjo galimybę organizuoti vyskupijos jaunimo dieną ir pakviesti visus norinčius dalyvauti dėka Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos paramos šiam renginiui – nuoširdžiai dėkojame.

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

DSC_7114 DSC_7147 DSC_7153 DSC_7159 DSC_7180 DSC_7307 DSC_7326 DSC_7351 DSC_7388 DSC_7396 DSC_7483 DSC_7492 DSC_7531 DSC_7537 DSC_7542 DSC_7568 DSC_7634