Rugsėjo 29 – spalio 1 d. Šiluvoje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos, kuriose dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Rekolekcijas vedė Houma – Thibodaux (Luizianos valstija, JAV) vyskupas Sam Jacobs.

_NEB6900

Ir netoli Omahos (Nebraskos valstija, JAV) kaip eremitas gyvenantis kun. Francis Valerio.

  _NEB6904

Vertėjavo Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centro vadovas Rimantas Pumputis.

Daugiau nuotraukų…

Vyskupas Sam Jacobs

Vyskupas Sam Jacobs buvo įšventintas į kunigus 1964 metais Lafayette vyskupijoje, Luizianos valstijoje, JAV. Šioje, o taip pat ir Lake Charles vyskupijoje jis tarnavo kapelionu, vikaru ir klebonu. 1989 Luizianos valstijoje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Aleksandrijos, o vėliau Houma Thibodaux vyskupu. 2013 metų spalio mėnesį išėjo į pensiją ir šiuo metu yra Houma –Thibodaux vyskupas – emeritas.

2014 metų birželio 6 dieną vyskupas Jacobs šventė savo kunigystės 50 metų jubiliejų, o 2014 metų rugpjūčio 24 dieną – vyskupystės 25 metų sukaktį. Jo aistra Evangelijai ir širdies užsidegimas evangelizacijai yra tiesiog užkrečiantys.

Kunigas Francis Valerio

Francis Valerio yra katalikų kunigas, įšventintas 2006 metais Omahos arkivyskupijoje, Nebraskos valstijoje, JAV. Nuo to laiko veda rekolekcijas jaunimo ir suaugusiųjų grupėms bei pavieniams asmenims, vyksta į misijas parapijose visoje Amerikoje. Šiuo metu gyvena netoli Omahos kaip eremitas, kurio gyvenimo būdas: nuošalumas, malda, darbas ir tarnystė. Kunigas Frencis ragina tikinčiuosius įsitraukti į Naująją evangelizaciją tiek vidiniu, tiek išoriniu (veikliu) atsidavimu Dievo Širdžiai.