Dvidešimt trys Šiaulių vyskupijos kunigai, kartu su savo vyskupu Eugenijumi Bartuliu, spalio 1-3 d. dalyvauja kunigų rekolekcijose Šiluvoje.
Rekolekcijas veda VDU KTF dėstytojas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas, LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons., teol. dr. Artūras Jagelavičius.

1

2

3

4

5

6

7

8