Balandžio 4 d. (penktadienį) Kryžių kalno vienuolyne vyko Šiaulių vyskupijos kurijos rekolekcijos.

Rekolekcijas vedė jėzuitas kun. Mindaugas Malinauskas.

_NEB5238   _NEB5204

Rekolekcijos pradėtos bendra Liturginių valandų Rytmetine malda. Vėliau vestos dvi konferencijos, skirta laiko pamąstymams. Pirmosios konferencijos metu kun.  Mindaugas kalbėjo apie Dievą Tėvą ir tikinčiųjų santykį su juo. Jėzuitas pasiūlė pratybas, kurių metu paprašė visų užrašyti ar mintyse įvardinti, kaip, kokiais žodžiais kreipiasi į Dievą. Kreipinius paprašyta suskirstyti į dvi grupes: didingus ir švelnius (artimus). Jei dominuoja didingi, vertėtų paieškoti kelių šiltesniems tarpusavio santykiams; o jei švelnūs – prisiminti, kad Dievas yra didingas Kūrėjas, – sakė rekolekcijų vedėjas.

Antrosios konferencijos metu kun. Mindaugas kalbėjo apie dorybes. Kiekviena dorybė turi mažiausiai dvi neigiamas puses, kurių reikėtų vengti. Pavyzdžiui, svarbu siekti nuolankumo, tačiau per didelio nuolankumo, virstančio savęs menkinimu bei per menko nuolankumo, pasireiškiančio puikybe reikėtų vengti.

11 val. rekolekcijų dalyviai dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

_NEB5249 - Kopija      _NEB5231

Po pietų rekolekcijų dalyviai turėjo laiko pamąstymams, pasigrožėjimui Kryžių kalnu ir vienuolyną juosiančia gamta, pokalbiams, maldai.

_NEB5215     _NEB5263

13 val., po Liturginių valandų Dieninės maldos, prasidėjo trečioji – paskutinė konferencija. Kun. Mindaugas savo mokymą praturtino pasakojimais iš realaus gyvenimo, palyginimais, pavyzdžiais, prasmingais paaiškinimais. Mąstymams po šios, kaip ir po pirmųjų konferencijų, pasiūlytos ištraukos iš pranašo Izaijo knygos.

14 val., padėkoję šeimininkams broliams pranciškonams, rekolekcijų vedėjui kun. Mindaugui Malinauskui, nuostabiai giesmes giedojusiam broliui Elijui, rekolekcijų dalyviai, dvasiškai sutvirtėję grįžo į Šiaulius.

Daugiau nuotraukų…