Kovo 3 d. Pastoracinio centro salėje vyko Šiaulių vyskupijos Nuolatinio kunigų formavimo susitikimas. Susitikimas pradėtas bendra malda. Įžanginį žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šio susitikimo metu gvildenti žemės ir pastatų registravimo klausimai.

Konsultavo bei į kunigų klausimus atsakė Registrų centro darbuotojas A. Jonušas ir  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vadovo pavaduotojas Zigmantas Dranginis.

000_0001   000_0003

000_0005   000_0013

000_0016   100_0825