IMG_20200820_1203382020 m. rugpjūčio 19-20-21 dienomis Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai dalyvavo kasmetinėse rekolekcijose. Šį sykį jos vyko Truskavos rekolekcijų namuose (Kėdainių r.). Rekolekcijų vadovė sesuo Dominyka Violeta Slepikaitė atskleidė, kas yra akedija arba dvasinis bodesys. Akedija apima visas asmens gyvenimo sritis – fizinę, dvasinę ir psichinę. Ji aptemdo asmens intelektą ir jo gebėjimą aiškiai matyti, ištirti ir vertinti tiesą apie mus, sugriauna vienybę su kitu ir pačiu Dievu. Ši dvasinė būsena yra bėgimas nuo savęs paties, gundymas atsisakyti tiesos ir prasmės. Akedija iškreipia žmogiškosios egzistencijos prasmę, pažeidžia žmogaus asmens vientisumą. Mokytojai skaitydami Šventojo Rašto tekstus analizavo Jobo knygą, psalmes, Jėzaus susitikimus, asmeninės maldos metu žvelgė į savo gyvenimą: kūrė skundus, raudas, psalmes, Šv. Mišių aukoje šlovino Viešpatį už gausias dovanas išlietas kiekvieno gyvenime. Rekolekcijų laiką praturtino dvasiniai pokalbiai, išpažintis, adoracijos laikas.
Sesuo Dominyka padėjo atrasti paprastus būdus, kurie gali padėti kovoti su vidudienio demonu, dalindamasi dykumos tėvų išmintimi ir savo asmenine patirtimi ragino mokytojus pasilikti budriems ir sąmoningiems, nes tik tada „sieloje įsivyrauja ramybė ir neapsakomas džiaugsmas“.

Katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė

??????

IMG_20200820_120422

IMG_20200820_120508

IMG_20200820_120600

IMG_20200821_110710