Rugpjūčio 22 d. Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į šv. Mišias katedroje, padėkoti už vasaros poilsio akimirkas ir paprašyti palaimos naujiems mokslo metams.

Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kurtuvėnų klebonas kun. Andrius Valčiukas ir naujai paskirtas Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. Šv. Mišių metu gitara grojo ir giedojo Vilma Klumbytė su dukryte ir Joniškio tikybos mokytoja Edita Žarkauskaitė.

_NEB6817  _NEB6818

Sakydamas pamokslą, vyskupas prisiminė Mergelės Marijos Karalienės dienai skirto valandų liturgijos pirmojo skaitinio mintis iš pranašo Izaijo knygos. “Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta” (Iz 11,9).

 Jūs, mieli mokytojai, Dievui laiminant perduodate gerąją ir linksmąją Evangelijos naujieną, trokšdami, kad mokiniai kuo giliau pasinertų į tikėjimo gelmes ir labiau pamiltų Dievą ir žmones, – sakė ganytojas.

 Mintis Jo Ekscelencija užbaigė tai šventei skirtos Evangelijos mintimi, jog Dievui nėra negalimų dalykų. Amžinos atminties Kardinolas Vincentas Sladkevičius Mariją pavadino “Negalimų dalykų Motina.” Pasiaukokime “Negalimų dalykų Motinai” ir džiugia širdimi neškime tikėjimo šviesą į mokyklas, – kvietė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 Šv. MIšios baigtos švč. Mergelės Marijos litanija ir pasiaukojimo aktu Švč. Mergelei Marijai. Po vyskupo iškilmingo palaiminimo sugiedota “Dangaus Karaliene Marija meili” giesmė, sustota bendrai nuotraukai.

_NEB6829

Renginys tęsėsi Pastoracinio centro salėje. Čia visus nuotaikingai pasveikino Katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė. Padovanojusi visiems po pieštuką, ji priminė jo simbolinę reikšmę tikybos mokytojams.

Renginio svečias VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. Benas Ulevičius nuotaikingai ir giliai kalbėjo apie praktinį tikybos mokytojų gyvenimą kasdienybėje.

_NEB6831   _NEB6836

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis įteikė kanoninius siuntimus ir Katechetinio centro dovanas kiekvienam tikybos mokytojui. Tai dvi knygos: “YOUCAT” ir „Šv. Raštas vaikams“.

Ganytojas taip pat pakvietė į padėkos už laisvę žygį “Tytuvėnai – Šiluva” rugpiūčio 31 dieną 9 val. ir piligriminį žygį “Kryžių kalnas – Šiluva” rugsėjo 5,6 ir 7 dienomis.

Mintimis apie savo ateities planus pasidalino kun. Arūnas Jankauskis.

Mokytojai simbolines puokšteles įteikė Šiaulių vyskupijos Katechetinio centro darbuotojoms: vadovei Danutei Kratukienei, metodininkei Astai Kivyliūtei ir koordinatorei Nijolei Pankratovaitei.

Visus suartino kartu, susikibus rankomis giedama giesmė „Viešpaties palaima visada telydi mus”

_NEB6838  _NEB6859_2

 

Daugiau nuotraukų…