Gražų spalio 28 dienos sekmadienį Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė naująjį nuotraukų kalendorių, skirtą 2019 metams.
Kalendoriaus pavadinimas: „Dievo meilės pergalė“. Nuotraukose – Dievo meilės pergalės ženklai. Šiuos ženklus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis rado ir nufotografavo kelionės Ispanijoje metu. Tekstą kalendoriui parengė dr. Jūratė Micevičiūtė.

Kalendorius 2019

Kalendoriuje dominuoja ryškiausias Dievo meilės pergalės ženklas – Kryžius. Pavyzdžiui, kovo mėn. lapą puošia kryžius, kabantis neįprastoje vietoje. „Paprastai šis pergalės ženklas statomas ant kalno, ant bokšto, kur nors viršuje“. Kangas de Onis miestelyje Karaliaus Pelajus nusprendė kryžių pakabinti tilto apačioje. „Pirmą kartą mačiau, kad kryžius būtų pakabintas po tiltu“, – sakė vyskupas.
Santo Toribio de Liebana vienuolyną Jo Ekscelencija jau seniai troško aplankyti dėl čia saugomos didžiausios šv. Kryžiaus relikvijos pasaulyje. Kelionė į šį vienuolyną nebuvo lengva, autobusas tik užlenkus veidrodėlį galėjo įveikti kalnų kelio vingius. Visi džiugiai plojo vairuotojui, nepabūgusiam didelės atsakomybės ir išvengusiam bedugnės pavojaus. Kelionė buvo pavojinga, bet pergalinga, nes po to kiekvienas autobusu važiavęs piligrimas galėjo prisiliesti prie kryžiaus relikvijos. O vyskupas, laimindamas, pajuto visą jos svorį.
Dievo Meilės pergalės bendražygei – švč. M. Marijai – kalendoriuje skirti sausio, balandžio, gegužės, birželio mėnesiai. Akį traukia Toledo katedrą puošianti besišypsanti „Baltoji Mergelė Marija“. Paprastai Marijos veide vaizduojama kančia, susirūpinimas, susikaupimas. „Marijos ir jos Kūdikio šypsena mums primena, kad ir mes turime džiugiai žvelgti į gyvenimą“, – sakė Šiaulių vyskupas.

Kalendorius 2019

Ispanijoje lankytos šventovės glaudžiai susijusios su šv. Terese Aviliete ir šv. Kryžiaus Jonu, tad paskutiniai mėnesiai skirti jiems. Spalio mėn. lape esanti šv. Jėzaus Teresės širdies relikvijos, įdėtos į krištolo relikvijorių, nuotrauka primena labai svarbius Jėzaus Teresės žodžius: „Vien Dievo gana“. Iš tiesų gana, tad ateinančiais metais, anot Ekscelencijos, kalendoriaus lapai kvies pamąstyti, kaip gyventi ir melstis, kad gyvenimo kelias kuo tiesiau vestų link rojaus – Dangaus Tėvynės.
Po renginio prie ganytojo nusidriekė eilė prašančiųjų pasirašyti ir dedikaciją skirti asmeniškai jiems ar artimiesiems, kuriems kalendoriai bus dovanojami.

Kalendorius 2019

Daugiau nuotraukų…