Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga, įsteigta 1994m., šiais metais švenčia gražų dvidešimties metų jubiliejų. Paminėti šį jubiliejų Šiaulių katalikių moterų šv. Elžbietos draugija rinkosi gražų spalio 12 dienos Sekmadienį.

Minėjimo dalyviai 11 val. susirinko į Katedrą. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų skubėta užsiimti vietas Pastoracinio centro salėje. Laimei, gelbėjo papildomos kėdės. Įėjus ganytojui, visi atsistojo. Suskambo Janinos pradėta ir vadovaujama giesmė „Marija, Marija, skaisčiausia lelija“.

Janina Klungevičienė – Šiaulių šv. Elžbietos draugijos vadovė. 2006 m. jai teko ir Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkės pareigos.

„Kodėl pradėjau nuo Marijos?“. Nes Ji globoja mūsų Katedrą, mūsų Ekscelenciją, mūsų dvasios vadovą šv. Jurgio parapijos kleboną Saulių. Jei ne Marija, nebūtume čia susirinkę, – aiškino Janina.

100_5223  100_5242  100_5284

Šiaulių vyskupas pasidžiaugė jubiliejumi, prasminga ir reikalinga katalikių moterų veikla. Ganytojas išsakė susirūpinimą, kad draugijoje dauguma vyresnio amžiaus moterys. Ragino pakviesti prisijungti pažįstamas, bendradarbiauti su užsienio draugijomis.

Po 1940m., kai visos katalikiškos ir patriotinės organizacijos buvo uždraustos, LKMD greitai susibūrė egzode. Veikė ir tebeveikia JAV, Kanadoje, Argentinoje, Australijoje. Su Australijos lietuvėmis LKMD narėmis Šiaulių vyskupas buvo susitikęs viešėdamas Australijoje, susipažino su jų veikla, mano, jog vertėtų bendradarbiauti.

100_5216  100_5287  100_5291

Tęsdamas vyskupo mintį, šv. Elžbietos draugijos dvasios tėvas kun. Saulius siūlė vienytis su jaunaisiais ateitininkais. Dvasios tėvas iškiliai kalbėjo apie katalikės moters – motinos, močiutės vaidmenį nuo pat kūdikio gimimo. Tai jos, puoselėdamos vertybes, rūpinasi dvasiniu vaiko gyvenimu. „Jūsų darbas gal nelabai matomas pasaulyje, tačiau matomas Bažnyčioje“, – sakė kunigas Saulius, primindamas, kad moterys – Morta, Marija – buvo svarbios ir Jėzaus gyvenime.

100_5220   100_5222

Prisiminta katalikių moterų veikla Lietuvoje tarpukariu, pirmosios nepriklausomybės laikais. Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga yra 1908m. įkurtos Lietuvos Katalikių Moterų Draugijos bei 1933m. suburtos Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų Sąjungos veiklos tesėja. Rodytas Lietuvių foto archyvo filmas apie LKMD aktyvistę ir pirmininkę Marcelianą Galdikienę. Nepriklausomos Lietuvos laikais Lietuvių moterų organizacija buvo išaugusi į didžiausią nariais organizaciją Lietuvoje. Katalikės moterys turėjo savo atstoves savivaldybėse ir net seime.

100_5229  100_5234   100_5235

Pasidžiaugti bendru jubiliejumi atvyko katalikių moterų draugijos narės iš Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, Panevėžio.

Pasvalietės atsivežė ir pristatė pačių sukurtą meninę kompoziciją, skirtą Kristijono Donelaičio 300 gimimo metų minėjimui.

Pakruojietės pasidžiaugė jubiliejaus proga išleistu veiklos metraščiu, kurį su džiaugsmu padovanojo šiaulietėms.

Radviliškietės dėkojo Šiaulių vyskupui už nuolatinį katalikių moterų palaikymą.

Nuoširdžius sveikinimus bei vaikų sukurtus angelus perdavė VŠĮ „Lietuvos Katalikių Moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro vaikai“ vadovė Alma Šiaudinienė.

100_5258  100_5269  100_5289

Sveikinimus keitė meniniai intarpai. Su jubiliejumi muzikos kalba sveikino I-osiops muzikos m-klos mergaitės, tarptautinių konkursų laureatės Justina ir Gabrielė. Joms vadovauja katalikių moterų draugijos narė Elena Ralienė. Dainomis džiugino ir tos pačios Elenos vadovaujama Šiaulių neįgaliųjų draugija „Verbena“.

100_5225  100_5230  100_5271

„Nedrįskit dejuoti katalikės moterys kad dabar sunku gyventi. Svarbiausia – mylėkim šalia esantį ir Marija mums padės“, – sakė draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė.

Ganytojas, pristatydamas naująjį nuotraukų kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“, kvietė visus metus keliauti su šventaisiais, semtis stiprybės skaitant jų biografijas.

100_5299   100_5300

Pokalbiai, dainos, linkėjimai, buvimas ir džiaugimasis kartu pratęsti prie agapės stalo kavinėje-svetainėje „Prie katedros“.

Daugiau nuotraukų…