2018-06-03 uzventis (2)Liepos 19d. (sekmadienį)

ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŠKAPLIERINĖS

ATLAIDAI

U Ž V E N T Y J E

11:00 val. šv. Mišios Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje