Liepos 17-19 d. Linkuvoje (Pakruojo dek.), tikintieji šventė Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidus.
Sekmadienį 12 val.  šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Homiliją sakė Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas.
Ganytoją Linkuvos klebonas Tomas Janavičius, Pakruojo dekanas ir klebonas Remigijus Čekavičius, karmelitas kun. Mariusz Placek O.Carm, Rozalimo (Pakruojo dek.) klebonas Remigijus Katilius, procesijos dalyviai, tikintieji džiugiai pasitiko prie šventoriaus vartų.

Škaplierinės atlaidai Linkuvoje 2020-07-19

Homilijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas priminė, kad atlaidai skirti Liepos 16 d. minimai Karmelio kalno Marijai. Arkivyskupas  pasidžiaugė, kad Dievo valia jam ne kartą teko stovėti ant Karmelio kalno. Labai gražus kalnas, bet svarbus jis ne tik savo grožiu. Yra 2 dalykai, susiję su Karmelio kalnu: 1) šimtmečius prieš Kristų ten veikė, kalbėjo pranašas Elijas – drąsus vyras, mokęs būti ištikimu, drąsiu, nenuleisti rankų; 2) pirmaisiais krikščionybės amžiais ten buvo įsikūrę krikščionys, kurie mokė, kad svarbiausia yra pažinti Dievą ir skleisti meilę. Šio kalno prieglobstyje išsivystė karmelitų ordinas, didžiulį vaidmenį turėjęs Katalikų bažnyčioje. Karmelitai pastatė ir Linkuvos bažnyčią, šalia veikė karmelitų vienuolynas.
Pamoksle arkivyskupas Lionginas prisiminė šv. Kryžiaus Jono indėlį. Šis karmelitas rašė apie krikščionio gyvenimą kaip apie kopimą į kalną. Kopimas gali būti įspūdingas. Bet ne tik tai. Matyti horizontas: iš kur atėjai, kur eini. Kopimas susijęs su veržlumu, su pastangomis. Dvasiniame gyvenime reikia to kopimo. Nelengva kopti į kalną. Reikia pastangų, reikia įveikti sunkumus. Kaip sunkumas, anot Ekscelencijos, gali būti suprantamas įsakymų laikymasis, religinių reikalavimų laikymasis; bet sunkumą sudaro kiti dalykai – dvasinė kančia. Sąžiningai ir nuoširdžiai ieškant Dievo, pasitikint Jo pagalba, siekiant Jį pažinti. Tamsa ir naktis, kai eini tik apgraibomis, bet pasitikint, bet viliantis. Su tuo pasitikėjimu galima užkopti ir ant didžiausio kalno. Šventės proga arkivyskupas kvietė pasidairyti aiškiau ir plačiau nuo atlaidų kalno ir pristatė vieną Linkuvos parapijos žmogų:

Arkivyskupo Liongino Virbalo mintys apie kunigą jėzuitą Vincentą Pupinį.

Škaplierinės atlaidai Linkuvoje 2020-07-19

Švenčiausiojo Sakramento procesija aplink bažnyčią.

Škaplierinės atlaidai Linkuvoje 2020-07-19

Daugiau nuotraukų…