SKYRIMAI 2015 m. birželio 19 d.

Kun. Rimantas Pranskaitis atleistas iš Šiaulių Šv. Jurgio  parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos ir Kurų Šv. Antano parapijų klebonu.

Kun. Arūnas Urbelis atleistas iš Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono  Kelmės dekanato dekano pareigų ir išleistas gydytis

Kun. Povilas Šliauteris atleistas iš Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių Šv. Jurgio altaristu.

Kun. Mindaugas Grigalius atleistas iš Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Kelmės dekanato dekanu.

Kun. Tomas Reinys atleistas iš Meškuičių Šv. Stanislovo, Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonu.

Mons. Gintas Sakavičius atleistas iš Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies parapijų klebono bei Radviliškio dekanato dekano pareigų ir paskirtas Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Karklėnų Šv. Baltramiejaus, Pašilės Šv. Jurgio parapijų klebonu. 

Kun. Tadas Rudys atleistas iš Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos ir Kurų Šv. Antano parapijų klebono pareigų, paliekant ankstesnes pareigas, ir paskirtas Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies parapijų klebonu bei Radviliškio dekanato dekanu.

Kun. Kęstutis Daknevičius atleistas iš Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapijos altaristos pareigų ir išleistas gydytis.

Kun. Vytautas Ripinskis atleistas iš Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Karklėnų Šv. Baltramiejaus, Pašilės Šv. Jurgio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Meškuičių Šv. Stanislovo bei Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijų klebonu.

Šiaulių vyskupijos kurijos informacija