Šiaulių vyskupijos Pastoracijoje darbuojasi keturi centrai: Evangelizacijos, Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo. Šiais Šeimų metais centrų vadovai: Rimantas Pumputis, Danutė Kratukienė, Edita Gulbinienė ir Jurgita Steckytė, o kartu su jais ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankosi visuose vyskupijos dekanatuose. Kalbamasi apie iškylančias problemas, dalijamasi mintimis, tiesiog bendraujama ir džiaugiamasi buvimu kartu.

Susitikimuose su parapijų klebonais ir pastoracinėmis tarybomis, susiskirsčius į tikslines grupes, aptariamos Šeimos metų gairės, kalbamasi apie einamuosius centrų darbo reikalus. Kunigai, kartu su Šiaulių vyskupu, aptaria visas dekanato problemas, jų sprendimo galimybes.

Sausio 14 d. centrų vadovai lankėsi Radviliškyje. Maloniai nuteikė Šv. Domiano grupelės parodytas trumpas filmukas, pristatyta  grupelės veikla. Agapės metu žmones labai džiaugėsi, kad galėjo artimiau vieni kitus pažinti ir drąsiau įsipareigoti ateities veiklai.

DSC01626

Daugiau nuotraukų…