Birželio 30 d. (sekmadienis) švęsime Šiaulių katedros globėjų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus atlaidus.
Sumos Šv. Mišios aukojamos 12.00 val.
Po Sumos – AGAPĖ šventoriuje.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti!