Šv. Kazimiero diena ir Šiaulių šviesuolių pagerbimas – Šiaulių vyskupijos Pastoracijos centre

Šventojo Kazimiero dieną, kovo 4-ąją, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrija Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre surengė iškilmes, skirtas Lietuvos ir jaunuomenės globėjo Šv. Kazimiero garbei. Šv. Kazimiero dienos rengėjai kvietė sugrąžinti į savo širdis visų okupacijų metu naikintą Šv. Kazimiero šventę, Jo dvasinį palikimą ir padėti Jam globoti Lietuvą!

Šventė prasidėjo Šv. Kazimiero koplytėlėje šv. Mišiomis, kurias aukojo J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupijos kancleris kunigas Rimantas Žaromskis bei Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Šv. Kazimiero ordino narys  Donatas Grabažis. J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šviesioje ir gilioje šv. Mišių aukoje kvietė sekti Šventojo Kazimiero pavyzdžiu – taip mylėti Dievą ir paskirti savo gyvenimą giliam tikėjimui ir sielos šviesai, kaip tai darė karalaitis šv. Kazimieras.

Po šv. Mišių Pastoracijos centro salėje įteiktas Šv. Kazimiero ordino 2023 metų Lelijos garbės ženklas Šiaulių šviesuolei Šiaulių kultūros centro „Laiptų galerija“ įkūrėjai ir ilgametei jos vadovei Janinai Ališauskienei. Šis garbingas apdovanojimas jai skirtas už kultūros šviesos sklaidą Šiaulių regionui, unikalius kultūros renginius, kultūros centro „Laiptų galerija“ įkūrimą ir jo gyvybingumą dešimtmečiais, skleidžiant dailės, meninio žodžio, muzikos profesionalųjį meną. Pristatydamas laureatę, renginio vedėjas, Šv. Kazimiero ordino narys aktorius Vladas Baranauskas priminė, kad Šiauliuose užgeso ne vienas kultūros židinys, o Mokytojų namai J. Ališauskienės pastangų dėka pavirto į „Laiptų galeriją“.

„Ne tik išliko, bet tebeskleidžia kultūros šviesą iki šiol. Per savo darbo laiką „Laiptų galerijoje“ J. Ališauskienė pakvietė meno mėgėjus į beveik tūkstantį tapybos, grafikos, akvarelių, piešinių parodų, surengė daugybę muzikos ir literatūros vakarų, kasmet „Laiptų galerijoje“ surengiama apie trisdešimt profesionaliojo meno parodų, kurias lydi profesionalių muzikos atlikėjų koncertai. Jau kiek metų nebereikia šiauliečiams važiuoti į Paryžių – Šiauliuose įsikūrė „Monmartro respublika“, o šiame festivalyje dalyvauja žymiausi Lietuvos ir pasaulio dailininkai, muzikai. J. Ališauskienės „Laiptų galerija“ nepavirto popso pramogų židiniu, išliko tauriosios kultūros švyturiu“, – sakė V. Baranauskas.

Apdovanojimą į šventę įnešė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai. Įteikti Lelijos garbės ženklą buvo pakviesti Šv. Kazimiero ordino Didysis Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, Italijos ir Lietuvos Šventojo Kazimiero ordino garbės dama Loreta Bartkevičiūtė-Valienė, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras Kazimieras Celestinas Alminas.

 

Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklas teikiamas nuo 2014 metų. Laureatais yra tapę Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovas Remigijus Adomaitis, buvęs ilgametis UAB „Rūta“ fabriko generalinis direktorius, kultūros mecenatas Algirdas Gluodas (1940 – 2020), kalbininkas habil. dr. prof. Kazimieras Župerka, J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Lietuvos muziejų tarybos prezidentas, „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, buvęs Lietuvos Teisėjų garbės teismo narys, Šiaulių apygardos teismo teisėjas, knygų apie Lietuvos teismų istoriją autorius, trijų muziejų Šiauliuose įkūrėjas Alfredas Vilbikas, baletmeisterė, Šiaulių miesto garbės pilietė Aldona Masėnienė, „Šiaulių krašto“ žurnalistė Živilė Kavaliauskaitė, smuiko virtuozas, Šiaulių kamerinio orkestro „Camerata Solaris“ meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis.

Iškilmių metu įteikta ir 2023 metų „Angelo globėjo“ nominacija jaunajam šviesuoliui – Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniui pianistui Povilui Ušinskiui, kurio fortepijono mokytoja šv. Kazimiero ordino narė Raimonda Sližienė.

Apdovanojimas jaunajam talentui Povilui Ušinskiui skirtas už pasiekimus Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, lietuvių kompozitorių aukštą atlikimo įvertinimą tarptautiniu lygmeniu.

„Angelo globėjo“ apdovanojimą Povilui Ušinskiui įteikė UAB „Rūtos“ gamybos direktorius Rimantas Gluodas.

Šventojo Kazimiero ordino iniciatyva įsteigta, UAB „Rūta“ mecenuojama „Angelo globėjo“ nominacija jaunajam menininkui teikiama nuo 2015 metų. Pirmąja „Angelo globėjo“ laureate tapo smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė, kiti apdovanotieji: trimitininkas Justas Drakšas, pianistė Kamilė Kaučikaitė, baritonas Pijus Kondrotas, akordeonistas Jonas Vozbutas, smuikininkė Ugnė Krikščiūnaitė, kanklininkas Modestas Ulberkis.

Šventėje koncertavo jaunasis šviesuolis pianistas Povilas Ušinskis, pirmosios Angelo globėjo nominacijos laimėtoja smuikininkė Liepa Jurgutavičiūtė, 2021 metų laureatė Ugnė Krikščiūnaitė bei kiti Nijolės Prascevičienės išugdyti talentai. Koncerto meno vadovas – Sigitas Vaičiulionis.

Renginio pabaigoje įvyko svarbus aktas Šv. Kazimiero ordino veikloje – su Šiaulių apskrities komtūro pareigomis atsisveikino Kazimieras Celestinas Alminas, Šiaulių apskrities komtūrijai vadovavęs daugiau nei dešimtmetį.

„Tie metai man buvo patys šviesiausi gyvenime, teko būti su pačiais šviesiausiais ne tik Šiaulių, ne tik Lietuvos, bet ir, ko gero, pasaulio žmonėmis“, – sakė K. C. Alminas.

Ilgametis komtūras dėkojo bendrakeleiviams šviesuoliams, ypač – Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, bei visiems, kurie vadovaujasi Šv. Kazimiero ordino šūkiu „VIVERE BONUM FACIENDO!“ (Gyventi darant gera).

Didysis magistras H. Armoška-Eismontas ordino vėliavą perdavė naujajam Šiaulių apskrities komtūrui Vladui Baranauskui.

Šv. Kazimiero dieną renginyje pasveikinti ir ordino nariai varduvininkai – K. C. Alminas ir prof. Kazimieras Župerka, kovo 4-ąją šventęs ne tik vardadienį, bet ir gimtadienį.

Tegul pildosi Šventojo Kazimiero šviesa mūsų širdys, mūsų miestas, Šiaulių vyskupija ir visas Šiaulių regionas, mūsų Lietuva ir visas pasaulis!

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos kanclerė Rita Žadeikytė

Autorės nuotraukos

Kazimierieciai_6 Kazimierieciai_8 Kazimierieciai_11 Kazimierieciai_29 Kazimierieciai_37 Kazimierieciai_38 Kazimierieciai_44 Kazimierieciai_54 Kazimierieciai_67 Kazimierieciai_76 Kazimierieciai_81 Kazimierieciai_87