Šv. Kazimiero iškilmėse – Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos Angelo globėjo nominacija Motiejui Dudnikui

Kovo 2-ąją Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrija Šiaulių miesto, regiono ir Lietuvos šviesuomenę pakvietė į šv. Kazimiero iškilmes, kurių metu jau tapo tradicija teikti „Angelo globėjo“ nominaciją jaunajam Šiaulių šviesuoliui. Šiemet ši nominacija įteikta Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokiniui, daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatui, akordeonininkui Motiejui Dudnikui.

Iškilmėse surengtas įstabus Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos teikiamų apdovanojimų laureatų koncertas, padėkota labiausiai komtūrijai ir Šv. Kazimiero ordinui nusipelniusiems žmonėms.

Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero garbei

Šv. Kazimiero iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Šiaulių vyskupijos pastoracijos centro Šv. Kazimiero koplyčioje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Rėkyvos šv. Juozapo Darbininko bei Kiaunorių šv. Juozapo parapijų klebonas, Šv. Kazimiero ordino narys Donatas Grabažis.

Šiemet sukanka 540 metų nuo Lietuvos globėjo karalaičio Šv. Kazimiero gimimo Dangui, pernai spalį minėjome šv. Kazimiero 565-ąsias gimimo metines. JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklo laureatas, šv. Mišių maldoje kvietė prisiminti šv. Kazimiero maldingumą ir ištikimybę Dievui.

Iškilmės didžiojoje salėje tęsėsi muzikine Adrijanos Balsytės, Gretos Karnatkaitės, Romualdo Juzukonio, Sigito Vaičiulionio programa, kurią vainikavo JE Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dainavimas, palydėtas ovacijų.

Angelas globėjas – jaunajam talentui

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos komtūras Vladas Baranauskas paskelbė, kad šiemet pirmą kartą komtūrija kvietė teikti kandidatus Angelo globėjo nominacijai net penkias Šiaulių meno mokyklas – S. Sondeckio menų gimnaziją, Šiaulių 1-ąją muzikos mokyklą, „Dagilėlio“ dainavimo mokyklą, „Juventos“  progimnaziją bei Šiaulių dailės mokyklą.

Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija pateikė akordeonininko, nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureato, Šiaulių miesto garbės pilietės Marytės Markevičienės mokinio Motiejaus Dudniko kandidatūrą, kurią patvirtino komtūrijos Meno taryba.

Angelo globėjo statulėlę ir sveikinimo raštą į iškilmes įnešė tautiniai rūbais pasipuošę Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai folkloro klubo „Čiutulis“ nariai, vadovaujami mokytojos Rimos Šereivienės. Nominaciją Motiejui Dudnikui įteikė JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Angelo globėjo nominacijos mecenatas – UAB „Rūta“, Rimantas Gluodas, kuris tęsia savo tėvo šviesaus atminimo Šiaulių miesto garbės piliečio Algirdo Gluodo pradėtą nuoširdų bendradarbiavimą su Šv. Kazimiero ordinu.

Šiemet  Angelo globėjo statulėlę sukūrė šiaulietis Albertas Martinaitis. Visus nustebino netikėtas sutapimas – baltą marmurą, iš kurio sukurta Angelo globėjo statulėlė, iš Italijos Alpių meistrui Albertui parvežė ir padovanojo pats Motiejus. Būtent Albertas Martinaitis pradėjo lėšų rinkimo akciją profesionaliam akordeonui, kurį su daugelio žmonių pagalba pavyko nupirkti ir įteikti talentingajam Motiejui Dudnikui.

Jaunasis Angelo globėjo nominacijos laureatas padėkojo Šv. Kazimiero ordinui, savo mokytojai Marytei Markevičienei, sugebančiai išugdyti talentus, savo tėvams, bičiuliams. Motiehjų Dudniką pasveikino S. Sondeckio menų gimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas
Alvaidas Bernotas, mokytojai.

Padėkos – labiausiai nusipelniusiems

Šiaulių komtūras Vladas Baranauskas įteikė padėkas labiausiai nusipelnisiems Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos nariams – Šv. Kazimiero ordino riteriui, kadenciją baigusiam ilgamečiui komtūrui, visuomenininkui, poetui, disidentui Kazimierui Celestinui Alminui bei Šiaulių šviesuolei, Šv. Kazimiero ordino „Garbės medalis“ laureatei Izolinai Natalijai Lingienei.

Ordino Sveikinimo raštai įteikti Šiaulių kamerinio orkestro „Camerata Solaris“ koncertmeisterei Jūratei Stakvilevičienei bei kompozitoriui Jaroslavui Cechanovičiui. Šiaulių komtūrui Vladui Baranauskui Ordino dama Loreta Bartkevičiūtė-Valienė įteikė sidabrinį Šv. Kazimiero ordino ženklelį.

Muzikos ir meno valanda su išskirtiniais atlikėjais ir autoriais

Iškilmėse surengtoje Muzikos valandoje skambėjo išskirtinė muzika – griežė Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklo laureatas Vilhelmas Čepinskis, Viktorija Čepinskienė ir Šiaulių kamerinis orkestras „Camerata Solaris“, taip pat Angelo globėjo nominacijos laureatai – Motiejus Dudnikas (akordeonas) ir Povilas Ušinskis (fortepijonas).

Programoje skambėjo Juozo Naujalio „Svajonė“ bei „Oi neverk, motušėl“, Frederiko Šopeno „Noktiurnas“  – solistas Povilas Ušinskis (fortepijonas), Vilhelmo Čepinskio – „Trys maldelės“ – „Sveika, Marija, malonės pilnoji“, „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, „Atsisveikinimo su altoriumi malda“ – solistė Eglė Biveinytė, Benjamino Gorbulskio „Akvarelės“ – solistas Motiejus Dudnikas (akordeonas) bei Volfgango Amadeus Mocarto – „Divertismentas D-dur“.

Koncerto meno vadovas – Šiaulių miesto garbės pilietis, Šv. Kazimiero ordino narys Sigitas Vaičiulionis, koncertą vedė Šv. Kazimiero ordino narė, muzikos pedagogė Raimonda Sližienė.

Renginio metu vyko fotomenininko, Šiaulių vyskupijos fotometraštininko, piligrimo Leono Nekrašo fotografijų paroda. Nuoširdi padėka už pagalbą organizuojant renginį Šiaulių vyskupijos kurijos kancleriui Rimantui Žaromskiui.

 

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrijos vicekomtūrė Rita Žadeikytė

 

Leono Nekrašo nuotraukos

20240302_110932 20240302_111211 20240302_114829 20240302_115410 20240302_120307 20240302_120934 20240302_121623