Kryžiaus išaukštinimo iškilmė 2020Rugsėjo 14 d. 11:00 val.

Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje

ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖ

Šv. Mišias su broliais pranciškonais aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis