Rugsėjo 14 d., Šv. Kryžiaus išaukštinimo iškilmės dieną, šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje.

Kryžiaus išaukštinimo iškilmė 2020

Kryžiaus išaukštinimo iškilmė 2020

Giedojo, o po šv. Mišių koncertą dovanojo Šiaulių katalikių moterų šv. Elzbietos draugijos ansamblis.

Kryžiaus išaukštinimo iškilmė 2020

Daugiau nuotraukų…