Šiaulėnų ir Šaukoto klebonas kun. Jonas Bagdonas kviečia pažiūrėti trumpametražinį (4 min.) filmą apie Šiaulėnų bažnyčios Šv. Onos atlaidus, kurie buvo švenčiami 2020 metų liepos 26 dieną. Filmo autorius Vincas Palšis:

,