sv Terese

zenklas

Kovo 28-ąją Šiauliuose pradėtas renginių ciklas, skirtas šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejui.

Pirmasis renginys šv. Teresės gimimo dieną vyko Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Pastoracinio centro koplyčioje. Šv. Mišių metu buvo išstatyta Šv. Teresės Avilietės relikvija. Pamoksle, kalbėdamas apie šv. Jėzaus Teresę, vyskupas akcentavo keitimosi svarbą. Šv. Teresė, – sakė ganytojas, – mokė, kaip svarbu žvilgsnį kreipti ne į pasaulį, o į Dievą. Į Tą, kuris mus be galo myli. Mes taip pat turėtume mylėti, bet patys nemokame. Meilė yra tai, kas turėtų keisti mus ir mūsų santykius su Dievu ir su artimu. Tikrasis meilės kelias, kurį nurodo šv. Teresė – atsigręžimas visa širdimi į Dievą. Šventoji troško, kad pasaulis būtų taikoje ir meilėje. Ji dažnai sušukdavo, kad pasaulis liepsnoja, dega neapykanta, kerštu. „Liepsna turi pasikeisti į meilės, gailestingumo, ištikimybės, šventumo liepsną. Turime taip liepsnoti, kad keistume kitų gyvenimus <…> kad kuo daugiau širdžių, pažinę Kristų, galėtų kurti Dievo karalystę žemėje“, – sakė Šiaulių vyskupas.

 

100_6334100_6344

 

 

 

 

 

 

Po šv. Mišių jubiliejui skirtas renginys tęstas Pastoracinio centro salėje. Šv. Teresės Avilietės aktualumą šių dienų pasauliui pristatė kun. Darius Marcinkevičius. Šv. Teresę kunigas pristatė kaip dovaną iš Viešpaties, kaip tą, kuri Dievo ieškojo ir Dievą atrado. Taip pat kaip didžiąją keliautoją, kaip „Vidinės pilies“ autorę, kaip tą, kuriai malda buvo Dievo valios vykdymas.

Renginio metu koncertavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vokalinis ansamblis, vadovaujamas Jurgitos Juozūnienės ir tos pačios gimnazijos  liaudiškos muzikos ansamblis „Jovarėlis“, vadovaujamas Reginos Vaišnorienės. Rodytas dokumentinis filmas “Mistika tapusi žodžiu”. Didelio susidomėjimo sulaukė demonstruojamas karmelitų abitas, smėlio laikrodis, žadintuvą atstojęs instrumentas, atsiųsti iš Ispanijos šv. Juozapo basųjų karmeličių bendruomenės.

 

100_6361100_6354

 

 

 

 

 

 

Šį pirmąjį renginį ir visą renginių ciklą organizuoja Aušra Bagušytė ir Saulė Raubickaitė. Saulė yra basųjų karmeličių ordino pasaulietė.

 

100_6318100_6374

 

 

 

 

 

 

Aušra atviravo, kad vienoms suorganizuoti būtų buvę sunku, todėl labai džiaugiasi Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio paskatinimu ir pagalba. Dėkingos taip pat yra Paštuvos seserims karmelitėms, šv. Juozapo basųjų karmeličių bendruomenei iš Ispanijos, Ispanijoje gyvenančiai Jūratei Micevičiūtei ir kitiems. Paštuvos seserys karmelitės padovanojo Šiaulių vyskupijai šv. Jėzaus Teresės relikviją, kuri, minint šventosios jubiliejų, bus išstatoma kiekvieną antradienį Pastoracinio centro koplyčioje. Birželio mėn. numatyta šokiu prasidėsianti pamoka moksleiviams, bus ragaujami karmelitiški patiekalai. Rengiamasi meninio filmo „Jėzaus Teresė“ peržiūrai, aptarimui bei konferencijoms. Pažadėjo atvykti t. Salvadoras Rosas OCD – Segovijos (Ispanija) basasis karmelitas, dvasinės teologijos specialistas, vienas svarbiausių šv. Jėzaus Teresės dvasinio palikimo žinovų. „Jubiliejų pradėjome minėti vėliau, nei kituose kraštuose, todėl ir baigsime vėliau“, – sakė Aušra Bagušytė.

Daugiau nuotraukų…

Taip pat skaitykite:

Bažnyčios mokytojai: šv. Teresė Avilietė

Apie šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygos „Vidinės pilies buveinės“ aktualumą

Popiežiaus laiškas karmelitams: su šv. Terese Aviliete žvelgti į pasaulį Kristaus akimis