Birželio 29 d. Gasčiūnų šv. Stanislavo Koskos parapija šventė atlaidus, į kuriuos parapiją aptarnaujantis kun. Eduardas Semaška pakvietė Šiaulių vyskupą. Ganytojas suteikė Sutvirtinimo sakramentą 5 šios parapijos nariams. Šv. Mišių metu nuskambėjo daugiau kaip 40 metų tylėję vargonai, atnaujinti bendruomenės ir tikinčiųjų pastangomis.

IMGP3867   IMGP3901

Kaip įprasta atlaidų metų, aplink bažnyčią buvo einama Eucharistinė procesija.

IMGP4119

Po šv. Mišių Jo Ekscelencija Šiaulių  vyskupas dalyvavo Pasvalio choro „Canticum Novum“ koncerte, bei Tradicinių amatų centro atidarymo iškilmėse.

Tradicinių amatų centras įsikūrė senojoje Gasčiūnų klebonijoje. Vyskupas pašventino šalia amatų centro pastatytą koplytstulpį šv. Juozapui ir patį amatų centrą; taip pat pasveikino bendruomenę, įteikė padėkas už pastato sutvarkymą, senųjų tradicijų puoselėjimą.

Į Gasčiūnus – mokytis senovės amatų

Sekmadienį, švenčiant šv. Petro ir Povilo atlaidus, Gasčiūnuose, palaiminus JE Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, atvertos durys į naująjį kaimo asociacijos amatų centrą, atkelti vartai į kruopščiai išpuoselėtą centro aplinką, prekyvietes.

Asociacija Gasčiūnų kaimo bendruomenė nuo praėjusių metų pavasario iki rudens pagal KPP finansuotą priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ už 160 tūkst. Lt pastatė, įrengė ir visuomenei atvėrė tradicinių amatų centrą ir prekyvietes. Aišku, šių lėšų tokiam statiniui ir jo įrenginiams nepakako, dar beveik antrą tiek prisidėjo rėmėjai.

Iš gruzdžių atvykusi juodosios keramikos karalienė Regina Mataitienė tuoj pat sėdo prie naujo įrenginio puodynėms, ąsočiams žiesti. Išbandė ir gyrė, kad gasčiūniečių įsigyta technika labai tyliai dirba, yra moderni, su greičio bėgiais, visai kaip automobilyje…

Gasčiūnuose nuo šiol galėsime mokytis ne tik puodynes žiesti, bet ir prisiminti mūsų senolių tradicijas, kaip minkoma, kildinama, į krosnį šaunama naminė duona… Stovi ir audimo staklės, ir verpimo rateliai, nagingų vyrų laukia medžio drožėjų įnagiai, dar kitoje erdvėje bus galima ir pasimokyti pinti iš vytelių. Tikra senovės amatų šiuolaikinė kalvė.

Čia pat amatų centro kieme stovinti molio daržinė, bendruomenės asociacijos sumaniai pritaikyta amatų muziejui, taip ir kviečia užsukti – sendaikčių, amatininkų ir žemdirbių įrankių devynios galybės…

„Sidabrės“ inf.

IMG_1636  IMG_1647  IMG_1651 

JE ŠiauliIMG_1654ų vyskupą E. Bartulį prie asociacijos Gasčiūnų kaimo bendruomenė amatų centro pasitinka bendruomenės pirmininkas, Savivaldybės administracijos direktorius Eligijus Dargis.

Amatų centrui simbolinius raktus pagamino Remigus Kubilius.

Birutės Dargytės nuotraukos