IMG_0521Kovo 6 d. Švč. Mergelės Marijos paveikslas paliko Šiaulių katedrą, ir buvo perduotas Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčiai, kurioje viešės iki kovo 13 d.
Jubiliejiniais metais per Šiaulių vyskupiją keliaujantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą prie šv. Jurgio bažnyčios pasitiko parapijos klebonas kun Saulius Matulis, vikaras kun. Matas Kasparas, parapijos tikintieji.
Kovo 13 d. Paveikslas bus perduotas Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai.
Šiaulių vyskupiją Šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė 1997 metų gegužės 28 d.
2022 m. Šiaulių vyskupija  švenčia sidabrinį jubiliejų. Pagrindiniai renginiai:
IMG_0540Gegužės 29 dieną 12:00 val. Šiaulių katedroje šv. Mišios. Padėka Dievui už nueitą 25 metų kelionę.
Birželio 29 dieną, 12:00 valandą Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišios su Lietuvos vyskupais. Padėka Dievui už 25 metų vyskupystės kelią.
Liepos 13 d. pirmojo Šiaulių vyskupo iškilmingo  įžengimo į Šiaulių  katedrą diena. 15:00 val. šv. Mišios, vėliau – meninė dalis.
Liepos 30 dieną 19:00 val. Kryžių kalne Kristaus kančios apmąstymas.
Liepos 31 dieną 11:00 val. tradicinis piligriminis žygis į Kryžių kalną,
                            15:00 val. Kryžių kalne vyskupijos 25-čiui skirto koplytstulpio pašventinimas. Kryžių kalno atlaidų šv. Mišios.

IMG_0550

Daugiau G. Beržinio nuotr…