AdoracijaKovo 25 d., penktadienį,

atgailos laikas prie Švč. Sakramento – 24 val. Viešpačiui.

Šią tradiciją 2014 m. įvedė pop. Pranciškus, kviesdamas, kad tokios pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš IV gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Tai puiki proga pabūti su Viešpačiu adoracijoje, susitaikinti.

Šią dieną melsime taikos Ukrainai ir visam pasauliui,

Kas galite, atsiliepkime į popiežiaus kvietimą ir pabūkime kartu su Viešpačiu Švenčiausiame Sakramente.