Rugsėjo 14 d. (šeštadienį) ŠV. Kryžiaus išaukštinimo šventės metu Šiauliuose buvo minimas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmetis. Tai, kad Lietuvą aplankiusio Šventojo Tėvo atminimas brangus, liudijo renginių ir organizatorių gausa.


Rugsėjo 14 d. jubiliejiniai renginiai prasidėjo dar prieš 11 val. Gausiai žmonės susirinko į palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinto tako atidarymą. Iš abiejų tako pusių ant pastatų sienų pritvirtintus tako pavadinimus atidengė ir juostą simboliškai perkirpo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas.

11 val. Šiaulių vyskupas šv. Ignaco bažnyčioje vadovavo Eucharistijai. „…šiandien – Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė, o popiežius Jonas Paulius II nepaprastai mylėjo kryžių“, – pradėdamas šv. Mišias sakė Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis. Kartu šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta ir 4 tėvai jėzuitai: S. Kazėnas, A. Gudaitis, G. Vitkus, A. Baniulis bei Šiaulių vyskupijos kancleris kun. teol. lic. E. Alūza.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas kvietė grįžti į popiežiaus vizito laikus, trumpai priminė tų dienų Lietuvos situaciją, vizito aplinkybes. „Su Kristaus žinia Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą“, – sakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Jo Ekscelencija skaitė ir komentavo Vilniaus arkikatedroje pasakytos Jono Pauliaus II kalbos ištraukas, aptarė išsakytas mintis šių dienų aktualijų kontekste, taip pat prisiminė Šventojo Tėvo Kryžių kalne aukotas šv. Mišias, vėlesnį viešėjimą pas jėzuitus Šiauliuose, tuometinius išgyvenimus bei mintis. „Praėjus 20 m. jaučiame, jog Jono Pauliaus II nurodymai aktualūs ir šiandien“, – sakė Telšių vyskupas.

Po šv. Mišių jėzuitų namuose aplankyti kambariai, kuriuose popiežius ilsėjosi ir valgė.

13 val. minėjimas tęsėsi Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre. Renginį vedė kun. teol. lic. Rimantas Pranskaitis. Giedojo solistė Diana Tiškovaitė. Rodytas Algirdo Kulikausko dokumentinis filmas apie Šventojo Tėvo vizitą Kryžių kalne ir Šiauliuose. Pasidalinta popiežiaus sutikimo Kryžių kalne prisiminimais. Aplankyta Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongrefacijos sesers Reginos surengta nuotraukų ir popiežiaus Jono Pauliaus II leidinių paroda Pastoracinio centro bibliotekoje.

16 val. prasidėjo bėgimo ir dviračių maratonas nuo Šiaulių katedros iki Kryžių kalno. Taip norėta įprasminti kelią, kuriuo Šventasis Tėvas atvyko į Šiaulius. Maratonui vadovavo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. teol. lic. Evaldas Alūza. Dalyvavo 18 dviratininkų ir 3 bėgikai. Visą kelią lydėjo, knygomis Kryžių kalne apdovanojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dvidešimtmečio minėjimas baigtas bendra giesme.

Daugiau nuotraukų…

Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkoji kelionė į Lietuvą minėta ir ankstesnėmis dienomis. Rugsėjo 7 d. jubiliejinę minėjimo šventę Kryžių kalne organizavo šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrija ir VĮ „ARS VIVO“. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. Pristatytas komtūro Kazimiero Almino parengtas straipsnių ir nuotraukų leidinys „Kryžių kalnas. Jo grožis ir galia“. Šventojo Tėvo „Laišką menininkams“ perskaitė aktorė Nomeda Bėčiūtė, muzikinius kūrinius atliko kamerinis ansamblis „ARS VIVO“.

Šventajam Tėvui didelis dėmesys skirtas ir rugsėjo 6–8 dienomis vykusio piligriminio žygio Kryžių kalnas – Šiluva metu. Popiežiaus Lietuvoje ir lietuviams ištarti žodžiai nagrinėti homilijose.