Rugsėjo 14-ąją, Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventės dieną, šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje
Po šv. Mišių ganytojas pašventino baigtas statyti Kryžiaus kelio stotis.
1

2

3

4

5

6