Pristatome naują rubriką: „Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas“.
Tapęs „visiems viskuo“, – taip šventasis popiežius Jonas Paulius II apibūdino pal. Jurgį Matulaitį, kurio vyskupystės šimtmetį šią vasarą minėsime. Ši nelengva užduotis keliama ir tikybos mokytojams. Nesunku savo tikėjimu dalintis tarp tikinčiųjų, o žiniomis ir išmintimi – su tais, kurie nori klausytis. Tačiau tikybos mokytojai mokyklose dirba ne tik su tikinčia, bet ir su abejojančia, netikinčia ar net tikėjimui priešiška auditorija. Jiems keliamas reikalavimas atsižvelgti į skirtingus požiūrius bei poreikius. Jiems tenka būti visuomenės spaudimą, nepasitenkinimą, kaltinimus atremiančiais „bažnyčios prieangio laiptais“ ar „į Kristų rodančiomis rodyklėmis“. Paveikslėlis1Tai misija, kuriai ryžtasi stipriausi. Šiais metais jų paklausime, ar įmanoma tapti „visiems viskuo“, kas padeda išlaikyti šypseną ir uždega žiburėlius akyse.
Pirmoji linkėjimus iš Panamos, kur dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose, atsiuntė J. Janonio gimnazijos tikybos mokytoja Danutė Kratukienė. Ji taip pat yra tikybos mokymą Šiaulių vyskupijoje kuruojančio Katechetikos centro vadovė:
Tai jau 34-tosios pasaulio jaunimo dienos, kviečiančios apmąstyti Marijos „Taip“. Viešime mažame miestelyje Capiroje – dabar vyksta vyskupijų dienos. Esame nedidelė 16 žmonių grupė iš Lietuvos. Šešiese atstovaujame Šiaulių vyskupiją. Šiame miestelyje mus pasitiko labai nuoširdūs vietiniai gyventojai, dar prisijungė lenkų grupė, ir iš Gvatemalos, bet retai juos matome. Gyvename dvejose šeimose. Labai esame prašomi taupyti vandenį, jo turi nedaug. Maistas naminis, vietinis, oras – 32 laipsniai šilumos ir daugiau, bet labai vėjuota. Programa per šias dvi dienas daugiau pažintinė: aplankėme Panamos kanalą, miestą, vieną kitą bažnytėlę,Paveikslėlis3 šiandien laukia zoologijos sodas. Per žmonių šilumą, vaišingumą, kultūrų skirtingumą galime išgyventi Viešpaties dosnumą ir Jo kūrybos grožį. Anot Marijos, „Mano siela šlovina Viešpatį“ – už visas dovanas kuriomis esame apdovanojami čia iš JO malonės esame dėkingi.

Paveikslėlis1Grįžusi iš Panamos, mokytoja Danutė pasidalino stipriausiais įspūdžiais. Nedidelė jų santrauka buvo perteikta Šiaulių vyskupijos puslapyje „Geroji naujiena“, kuris kas mėnesį spausdinamas dienraštyje „Šiaulių kraštas“:

Pasaulio jaunimo dienos Panamoje

Sako, reikia svajoti atsargiai, nes būna, kad Dievas svajones išpildo… Reikia ir popiežiaus klausytis atsargiai, nes būna, kad jo žodžiai nuveda pernelyg toli… net iki Panamos. Taip nutiko ir Šiaulių vyskupijos Katechetinio centro vadovei Danutei Kratukienei ir 5 merginoms iš Šiaulių vyskupijos. Viso Panamoje susirinko apie 50 lietuvių, 2 vyskupai ir keletas kunigų, vedusių katechezę. Pasaulio jaunimo dienose iš viso dalyvavo apie septyni šimtai tūkstančių žmonių iš viso pasaulio.
Nebijoti rizikuoti
Paveikslėlis3Tie, kas 2016 metais dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje, prisimena popiežiaus Pranciškaus raginimą atsikelti nuo sofos, apsiauti žygio batus, keliauti tolyn ir nepabijoti rizikuoti. „Mes, vykusieji į Panamą, atsiliepėme į popiežiaus išsakytą kvietimą“, – pasakojo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje tikybą dėstanti Danutė Kratukienė. Iš tiesų rizikos, ir iššūkių buvo nemažai. Tai ne tik tolima kelionė į kitą žemyną, kur kitokia gamta, papročiai, tradicijos, kalba, karštis… Teko atsisakyti įprastų patogumų, gyventi itin prastomis sąlygomis skurdžiuose kalnų nameliuose,
kur virvutę patraukus turėtų užsidegti šviesa, bet ne visada užsidega, o patraukus kitą – turėtų pradėti bėgti vanduo (tik šaltas), ir jei, kokia laimė, pradeda, būtina galvoti apie kitus, laukiančius eilėje.
Kur mergaitės kambaryje tėra lova ir palubėje pakabinta keletas rūbelių ir panamiečiai negali patikėti, kad reikia tiek daug rūbų ir batų ir tokių keistų dalykų kaip pirštinės tiems, kurie gyvena keturių sezonų krašte.
Kur televizorius – vienintelė pramoga, kur nėra internetinio ryšio.
Kur, atvažiavus į vietovę, tave pirmiausia pristato į policijos nuovadą ir visur lydi policininkai ar atsakingi žmonės, o turtingųjų kvartaluose stabdomos visos mašinos ir smulkiai klausinėjama kas, kur ir kokiu tikslu važiuoja. Kartais patogu nuklysti į tokį kvartalą, nes prisistačiusi policija nemokamai parveža į gyvenamąją vietą.
Kur plantacijos savininkas abejingai paleidžia ropoti gyvį, kurio įkandimas, kaip pats ką tik aiškino, gali baigtis uždusimu.
Kur iš neįsivaizduojamo skurdo patenki į neįtikėtiną prabangą ir „net baisu prie ko nors prisiliesti“, kur „gyvenom karališkai, net drabužius galėjome išsiplauti“.
Sakyti „taip“
Paveikslėlis5Tačiau verta buvo keltis nuo sofos, autis sportbačius ir rizikuoti,
nes kalnų gyventojai lietuvaičių laukė su didžiausiu nuoširdumu, „sutiko su muzika, šokiais, dainomis, lyg būtume ne eiliniai renginio dalyviai, o televizijos žvaigždės“ ir kantriai rūpinosi kiekviename žingsnyje, kad tik kas nenutiktų: „jautėmės ypatingai saugiai“.
Nes beveik ant kas antros „amerikietišku velniu“ vadinamos transporto priemonės nupieštas Viešpaties veidas primena, kad Kristus laimina.
Nes prakartėlės vos tilptų į mūsų sales, o jose vaizduojamas ne tik Kristaus gimimas, bet ir angelo žinia Marijai, Elžbietos aplankymas ir kt. su gimimu susijusios scenos.
Nes parapijos šventasis Izidorius kasdien puošiamas naujais vaisiais ir daržovėmis ir taip papuoštas eina prie šventei skirtos pakylos sargybą.
Nes katechezės metu kelti prasmės, pašaukimo klausimai, kaip matyti Dievo ženklus ir juos skaityti.
Nes jaunus žmones lydėjo viso pasaulio jaunimo bendrystės stebuklas ir džiaugsmas.
Nes ten jaunas žmogus vadinamas džiaugsmo šaltiniu.
Nes per Šv. Mišias buvo daug judesio, plojimų, šokio, o vaikai per ramybės palinkėjimą bėga apkabinti kunigo.
Nes Kryžiaus kelias kvietė susimąstyti apie krašto, į kurį atvyko skurdumą, prostitucijos problemą, apleistumą, pažeminimą, alkoholį, narkotikus. Ir tas kryžiaus kelias, kaip sakė popiežius, šiandien daug pailgėjęs, nes yra labai daug vienišų ir sužeistų žmonių.
O su kokiomis kryžiaus kelio atkarpomis susiduriame savo krašte? Kaip mes reaguojame? Ar matome tuos sužeistus žmones, ar nematydami praeiname? Renginio metu kelta itin daug aktualių, šiuo laikmečiu svarbių klausimų, svarbiausi jų: ar mūsų norai sutampa su Dievo norais? Ar gyvename pagal Jo valią? Kviesta įsigilinti ir susimąstyti. Vedamoji popiežiaus mintis: Drąsos, nebijokite“. PJD tema – „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38).
Paveikslėlis4Daug kalbėta apie ekologiją, rūšiavimą, tvarką, vandenyno švarą. Teko ir dalyviams prie to prisidėti. Viena diena savanoriško darbo – kavos plantacijoje, kita – surinkti šiukšles, likusias atslūgus vandenyno vandeniui. Tarnystė, išgyventi sunkumai, pagalba juos įveikiant ir ypač popiežiaus Pranciškaus žodžiai mokė priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Jis ne visada lengvas, ne visada paprastas. Visa tai, kas mūsų viduje nugulę kaip skausmas, kas sutepta ir bloga, svarbu mokytis atiduoti Kristui ir Jam pavesti, nes Jis per tai gali padaryti kažką nuostabaus ir gražaus. Kad ir kokie būtume išsimokslinę, turtingi, gražūs, visada mums reikia šeimos, tikėjimo bendruomenės, kuri palaikytų. O toms bendruomenėms reikia mūsų. Ar esame pasirengę kurti kažką didingesnio? Gyvenimas nėra laukiamasis, bet pats gyvenimas yra gailestinga meilė. Todėl nereikia laukti, bet veikti čia ir dabar. Štai su tokiais klausimais ir tokiomis mintimis septyni šimtai tūkstančių jaunų žmonių išsiskirstė po visą pasaulį, apie 50 sugrįžo į Lietuvą, šešios – į Šiaulius.
Panama Lietuvoje
IMG_5801Nenustebkite, jei jaunimo dienų liudytojų sutiksite ir daugiau. Keturiose vietose Lietuvoje (arki)vyskupijų jaunimo centrai kvietė jaunimą drauge paminėti Pasaulio jaunimo dienas. Į Šiaulių vyskupijos jaunimo centro kvietimą atsiliepė 110 jaunuolių iš įvairių Šiaulių vyskupijos (ir ne tik) vietų. Renginio dalyviai susipažino su Pasaulio jaunimo dienų bei Lietuvos jaunimo dienų istorija, žinias pasitikrino protmūšyje, Panamoje dalyvaujančiųjų įspūdžius stebėjo nuotraukose bei video įrašuose, prisiminė Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, klausėsi Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezės įrašo, diskutavo įvairiomis pašaukimo, tikėjimo patirties temomis, meldėsi Gailestingumo vainikėlio maldą ir taip laukė naktį vykusios tiesioginės transliacijos iš Panamos. Būta ir nenumatytų dalykų. Vyskupo Kęstučio katechezė jaunuolius paskatino spontaniškiems liudijimams apie maldos galią. Giliai išgyventas Katalikų bažnyčios visuotinumas. Įspūdį padarė šventieji jaunimo dienų globėjai. Pavyzdžiui, šv. Jonas Bosko, kuris dirbo su vaikais ne tam, kad juos keistų, bet kad su jais veiktų ir būtų.
Įdomu, kad dalis tiek realiai, tiek virtualiai pasaulio jaunimo dienose dalyvavusių Šiaulių vyskupijos jaunuolių neturėjo gilios ir pastovios tikėjimo praktikos. Iš visų susirinkusių, tik vienas buvo buvęs pasaulio jaunimo dienose Lenkijoje. Tik nedidelė dalis buvo dalyvavę pavasarį organizuotose dekanatų jaunimo dienose ar jaunimo atsinaujinimo dienoje spalio mėn. Jaunimo centro direktorius kun. Arūnas Jankauskis ir koordinatorė Laura Pasavodskytė džiaugiasi, kad Bažnyčios veikla susidomi nauja karta; apie tikėjimą, popiežių, šventuosius, maldas mažai težinantys žmonės tampa Bažnyčios ambasadoriais ir Gerosios Kristaus naujienos pasauliui perteikėjais. Svarus indėlis yra tikybos mokytojų ir katechetų, kurie, kaip ir šventasis Jonas Boskas, būna su jaunimu, kartu su jais pakyla nuo sofos, kartu aunasi žygio batus ir keliauja tolyn nebijodami rizikuoti.
Kitos Pasaulio jaunimo dienos 2022-aisiais metais vyks Lisabonoje (Portugalija), bet iki tol Lietuvos jaunimo laukia dar vienas didelis renginys – Lietuvos jaunimo dienos, vyksiančios 2020-ųjų metų birželio 26-28 d. Šiauliuose.