Spalio 31 d. 16 val. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje vyko Tekstų skaitymai, tema

„INTERPOLIACIJA ŠVENTŲJŲ TEMA“

Tai – 101 „Tekstų skaitymai“, organizuojami Šiaulių universiteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros.

Prelegentas – kun. Arūnas JANKAUSKIS

Vakaro temą pristatė Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. „Pirmą kartą esame šioje erdvėje, tačiau ne pirmą kartą kalbamės krikščioniškomis temomis“, – sakė profesorė.

Viena renginio organizatorių doc. dr. Dalia Jakaitė teigė, jog ši diena, Visų Šventųjų išvakarėse, pasirinkta neatsitiktinai pokalbiui apie šventumą ir šventuosius. Suintrigavo ne tik pasiūlyta tema, bet ir pasirinkta iliustracija. „Tekstų skaitymai“ turi įsigalėjusią tradiciją: būsimų prelegentų prašoma parinkti iliustraciją, puošiančią kvietimą į pokalbį-vakarą-diskusiją-pabendravimą.

Kun. Arūnas kalbą pradėjo pamąstymu apie tai, kas yra tekstas. Teksto skaitymas, anot prelegento, asocijuojasi su pokalbiu, su dialogu. O krikščionybė yra įsikūnijusio ŽODŽIO religija. Šventajame Rašte raginama: „skelbkite visam pasauliui“. Skelbimas yra dialogas, kreipiantis į „Tu“ ir „Aš“ santykį.

Prelegentas svarstė, koks galėtų būti jo skaitomos paskaitos tikslas: „Kad priimtumėte žinią apie šventuosius, užsidegtumėte ir patys siektumėte šventumo?“. Ar taip suformuluotas tikslas būtų šiuolaikiškas, aktualus akademinėje aplinkoje? Kaip mus prakalbina šventųjų tema? Ar mūsų visuomenėje aktualus šventųjų poreikis? Pokalbio metu buvo užduota ir daugiau klausimų, paliekančių erdvės pamąstymui, diskusijai, interpretacijai ar net prognozavimui. „Interpoliacija – prognozavimo metodas“, – sakė kunigas.

Išskirtiniai šie tekstų skaitymai buvo ir tuo, kad prelegentas nepasiūlė skaitymui vieno teksto, taip pat tai buvo ne vieno tipo tekstai. Pokalbiui pasitelkta dokumentika, šventųjų biografijos, šventųjų globėjų sąrašas, popiežiaus Pranciškaus pamokslai, giesmė. Prie jų grįžta ir po paskaitos prasidėjusių diskusijų metu. „Kiekvienas šventasis – mediatorius. Į jį žvelgdami turėtume pamatyti Dievo gailestingumą, meilę, gerumą ir augti pamaldume, augti Kristaus pažinime“, – atsakydamas į klausimus sakė kun. Arūnas Jankauskis.

DSC08756DSC08760DSC08764

Siūlome ir jums susipažinti su keliais kun. Arūno pristatytais tekstais:

Popiežius Pranciškus: Tikėjimas – ne ideologija: http://www.youtube.com/watch?v=BwgDcL1hD6Y

Popiežius Pranciškus: Prisilieskime prie Jėzaus žaizdų, kaip Tomas: http://www.youtube.com/watch?v=8eZMlHvxhlg

Stigmatizuotasis Šv. Tėvas Pijus (Penkiolika palaimintųjų, vienuolika šventųjų turėjo stigmas): http://www.youtube.com/watch?v=XaQ8_N0O5jk
Dvidešimt septyneri šventųjų, keturiolika palaimintųjų kūnų nesuirę po mirties: http://www.youtube.com/watch?v=HZk0MGgG0so

Giemė pagal Šv. Hildegardą Bingenietę: http://www.youtube.com/watch?v=lMxBpPcoWf0