Gegužės 13 d. 12.30 val. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino naujai įmontuotus vargonus.
Šventoriuje ganytoją sutiko parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.

1

2

4

9

Iš Šveicarijos atvežtus vargonus naujai erdvei pritaikė ir sumontavo Aloyzas Lizdenis su sūnumi Vilmantu.
10
Vargonais šv. Mišių metu grojo Andriaus Bartulio suburtas choras.
Pirmąjį koncertą dovanojo Renata Marcinkutė Lesieur. LMTA docentė, Vargonų ir klavesino katedros vedėja, Religinės muzikos centro pirmininkė atliko J. S. Bacho, M. K. Čiurlionio ir kt. kūrinius.
6

7

8
Iškilmėse dalyvavo Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, seimo nariai.

3

5