Rugpjūčio 24 d. Radviliškio švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia šventė titulinius atlaidus. Džiugiausias atlaidų momentas – naujųjų varpų šventinimas.

Trys iš vario, alavo ir bronzos lydinio išlieti varpai į rekonstruotą bažnyčios bokštą įkelti Liepos 18 d.  Kaip įprasta, kiekvienam suteiktas vardas, iškaltas varpo šone. Didžiausias, 500 kilogramų sveriantis varpas, pavadintas bažnyčios globėjos Švč. Mergelės Marijos Gimimo vardu. Šiek tiek mažesniam, 300 kilogramų varpui suteiktas gailestingumo popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II vardas.  150 kilogramų sveriančiam varpui išrinktas Lietuvos jaunimo globėjo Šv. Kazimiero vardas.

Bažnyčia turi atskirą varpinę, kurios grožiu didžiuojasi radviliškiečiai, tačiau, dėl didelio varpų svorio, netvirtos varpinės konstrukcijos ir kultūros paveldo objektų neliečiamybės, čia varpų kabinti negalėjo. Prireikė rekonstruoti pagrindinį Radviliškio parapijos bažnyčios bokštą.

Atlaidų dieną šventinti naujųjų varpų atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Išlipęs iš mašinos, vyskupas laimino žmones, prieidamas ir atskirai palaimindamas mažuosius šventės dalyvius. Drąsesni vaikai patys ėjo prie ganytojo. Šalia bažnyčios Jo Ekscelenciją pasitiko Radviliško parapijos klebonas dekanas monsinjoras Gintas Sakavičius, vik. Darius Marcinkevičius, parapijiečiai ir svečiai.

100_3893                                100_3894

Sukalbėjęs įžanginę maldą, vyskupas pašventino naujuosius varpus. „Tėve mūsų“ maldai susikibta rankomis.

100_3925  100_3918  100_3917

Laiptais, vėliau – stačiomis metalinėmis kopėčiomis ganytojas kopė į bažnyčios varpinę, kad, jo žodžiais tariant, šventintas vanduo kristų tiesiogiai ant varpų.

100_3932  100_3934  100_3933  100_3936

Sugrįžęs vyskupas sutiktas džiugiais plojimais. Tuoj pat suskambo garsus, melodingas naujųjų varpų garsas. Kažkas pajuokavo, kad jis ne tik radviliškiečius kvies, bus girdimas ir Šeduvoje.

100_3942  DSC_0350  100_3943

Po trumpos susikaupimo pertraukėlės prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo Šiaulių vyskupas. Įspūdingai atrodė gausi tikinčiųjų Eucharistinė procesija.

100_3958  100_3971  100_3967

Pamokslą Jo Ekscelencija pradėjo Bernardo Brazdžionio eilėmis. Jose, anot ganytojo, poetas nupiešė tikslą, į kurį turi būti nukreipti visų žvilgsniai. Šį tikslą turi priminti ir Naujieji varpai, pakvietę šlovinti Viešpatį. Vyskupas priminė seną tradiciją, pagal kurią varpai turėtų skambėti tris kartus per dieną – anksti rytą, per pietus ir vakare, primindami pagrindinius tikėjimo slėpinius: Apreiškimą švč. M. Marijai, Jos ištartą „Taip“ Dievo valiai ir Žodžio tapimą Kūnu. Pradėdamas Krikštu ir baigdamas Santuoka, ganytojas priminė sakramentų svarbą šeimos ir kiekvieno augančio žmogaus gyvenime. Taip pat įvardijo varginančias negeroves, kurios prislegia, kai sakramentinio gyvenimo nėra arba jis iškreiptas, be tikėjimo. „Jei vienas žmogus kenčia, kenčia visa bažnyčia, visa parapija“, – mokė vyskupas, todėl būtina savitarpio pagalba bei rūpestis kiekvienu. „Varpai mus sukviečia, kad galėtume kaip šeima šlovinti Viešpatį… Jei Motina Marija rodo kelią sakydama „Taip“ Dievo valiai, mes turime eiti tuo pačiu keliu“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

100_3987  100_3989  100_3992

Po šv. Mišių rinktasi netoliese esančiame Radviliškio Kultūros centre šventiniam koncertui. Jį parengė Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

100_4006  100_4038  100_4040

Radviliškio klebonas monsinjoras Gintas Sakavičius šventės metu daug kartų teigė, jog naujieji varpai yra bendro visų susitelkimo ir geranoriškumo vaisius. „Kad mūsų bažnyčia, Aukščiausiajam laiminant, turi naujus varpus, didžiausias tam lėšų aukojusių parapijiečių indėlis. Toks daugybės įvairaus amžiaus žmonių geranoriškumas vertas ilgaamžio dėkingumo ir pagarbos.“, – sakė klebonas. Pirmasis įnašas, anot jo, buvo Šiaulių vyskupo. Kaip padėkos ženklas Jo Ekscelencijai įteiktas simbolinis varpas. Tokie pat varpai įteikti liejimu bei programine įranga pasirūpinusių Lenkijos įmonių atstovams, Radviliškio rajono savivaldybei, įvairioms Radviliškio ir Lietuvos įmonėms, verslininkams, šeimoms ir pavieniams aukotojams. Šiaulių vyskupas įteikė padėkos raštus.

100_4009  100_4021  100_4032

Rūpinimasis sava parapija buvo siejamas ir su tautiškumu. Koncerte tvyrojo prieš dieną minėto Baltijos kelio 25-ečio nuotaikos, buvo dainuojamos tautiškos dainos. Radviliškio garbės pilietis,  labdaros koncerto organizatorius Vytautas Juozapaitis atliko dainą „Šaukiu aš tautą“.

Laimutės Savickienės nuotraukos