Balandžio 27 d., Dievo Gailestingumo (atvelykio) Sekmadienį popiežius Pranciškus aukodamas Mišias šv. Petro aikštėje paskelbė šventaisiais popiežius Joną XXIII ir Joną Paulių II.

Šiose kanonizacijos iškilmėse dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus  Bartulis.

Šiaulių ganytojas į Romą vyko su 26 piligrimais, kuriuos subūrė šiai kelionei. Trečiadienį, balandžio 23 d., vyskupas kartu su dvylika šiauliečių išvyko į Vilniaus oro uostą, kur prie grupės prisijungė piligrimai iš Kauno, Vilniaus, Prienų, Švenčionių. Kartu skrido Šiauliuose viešėjusi viešnia iš Vokietijos.

DSC08887   DSC08890   DSC08881

Kadangi vyskupas gana anksti įvairių švenčių, susitikimų metu paskelbė kanonizacijos datą, dalis šią kelionę planavo jau nuo spalio mėn., kiti džiaugėsi prieš kelias savaites atsiradusia galimybe dalyvauti paskelbimo šventaisiais iškilmėse.

Nuvykus apsistota 30 km. nuo Romos (24 min. traukiniu iki Vatikano), Palidoro miestelyje. Piligrimai džiaugėsi sužinoję, jog šio miestelio istorija glaudžiai susijusi su savaitgalio įvykiais Romoje. Miestelyje dirbusiam karabinieriui, Dievo tarnui Salvo D’Acquisto yra užvesta beatifikacijos byla, t.y. renkami duomenys siekiant jį pakelti į altoriaus garbę, paskelbti palaimintuoju. 2001 m. vasario 26 d., kreipdamasis į Italijos karabinierius, popiežius (dabar jau paskelbtas šventuoju), Jonas Paulius II pasakė: „Italijos karabinierių istorija rodo, kad šventumo aukštumos gali būti pasiektos ištikimai ir kilniaširdiškai atliekant turimas pareigas. Aš kalbu apie jūsų kolegą, seržantą Salvo d’Acquisto, apdovanotą aukso medaliu už karinę narsą, kurio beatifikacijos siekiama“. Salvo d’Acquisto 1943 rugsėjo 22 d. ėjo karabinieriaus Palidore pareigas, kai naktį kažkas užpuolė miestelyje įsikūrusias nacių kareivines. Negalėdami rasti kaltininkų, vokiečių kareiviai suėmė 20 nekaltų žmonių, kuriuos grasino sušaudyti. 22 metų Salvo d’Acquisto prisiėmė kaltę ir žuvo išgelbėdamas suimtuosius. Gali būti, kad kada nors šis miestelis taps gausiai piligrimų lankoma vieta.

Piligrimų iš Lietuvos pažintis su Roma prasidėjo nuo Vatikano muziejaus. Ketvirtadienį Vatikane jau galima buvo sutikti dideles grupes žmonių. Prie įėjimo į šv. Petro baziliką buvo matyti ilgos eilės. Tačiau, atsikėlę anksčiau arba atėję į Vatikaną vakare, dar gana lengvai pateko ir į baziliką, ir pasikėlė į kupolą (vieni liftu, drąsesni – laiptais). Daugelis džiaugėsi dalyvavimu šv. Mišiose bazilikoje ar aplinkinėse bažnyčiose, taip pat laiku praleistu adoracijoje.

DSC08891   DSC08892

Penktadienį ir šeštadienį su Roma ir jos įžymybėmis supažindino lietuvė gidė. Piligrimai į Romą atvyko įvairiomis intencijomis, kartu atvežė artimųjų, draugų, pažįstamų prašymus ir maldas. Todėl Romoje lankytasi ir melstasi įvairiose bažnyčiose, ieškota progų pabūti švč. Sakramento Adoracijoje, dalyvauta šv. Mišiose, melstasi prie šventųjų relikvijų. Vakarais dalintasi įspūdžiais, ne vienas vieną ar kitą dienos įvykį vertino kaip Dievo malonę.

Šeštadienį per šv. Petro aikštę jau buvo gana sunku pereiti dėl žmonių gausos. Aikštėse būriavosi žmonės su popiežių Jono XXII ir Jono Pauliaus II atvaizdais ant vėlevėlių ir skarelių. Gatvėse galima buvo sutikti įvairias procesijas.

IMG_2674

Romoje nestebino didžiuliai būriai žmonių, nes to ir tikėtasi klausantis prognozių. Tačiau ne vienas iš lietuvių grupės pasidžiaugė tvyravusia minios ramybe, geranoriškumu. Žmonių daug, visur ilgos eilės, tačiau nesigirdėjo pykčio, nesijautė nekantrumo, nepasitenkinimo. Ilgai svarstyta dėl sekmadienio iškilmių. Daug žmonių, laukdami kanonizacijos, nakvojo šalia Vatikano, po atviru dangumi. Galiausiai buvo nuspręsta nakvoti viešbutyje, tačiau grįžti į Romą kaip galima anksčiau. Dalis pasinaudojo taksi paslaugomis ir 5.30 jau buvo prie Vatikano. Kiti 6.30 sėdo į pirmąjį traukinį. Vatikane ir aplink jau buvo gausybė žmonių, tačiau atkakliausiems pavyko pasiekti šv. Petro aikštės prieigas, kiti iškilmes stebėjo iš toliau, ekranuose. Visi surado patogią vietą. 10 val. prasidėjo šv. Mišios.

IMG_0179   IMG_0184   IMG_0222 (1)

Apie kanonizacijos iškilmes išsamiau ir popiežiaus Pranciškaus homiliją skaitykite čia…

 IMG_0207  ???????????????????????????????    IMG_2685

Vidurinėje nuotraukoje – ką tik šventaisiais paskelbtųjų relikvijos: kaireje – Jono XXIII, o desinėje – Jono Pauliaus II.

IMG_0159 - Kopija   IMG_0212     IMG_0157

Po iškilmių popiežius papamobiu pravažiavo aikšte ir pagrindine gatve laimindamas žmones. Tad popiežiškąjį palaiminimą piligrimai parvežė į Lietuvą ir į Šiaulius.

IMG_2682 - Kopija