Gegužės 7 d. Kryžių kalne svečiavosi Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Čia susitiko su Šiaulių vyskupu, nedideliu būreliu dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo žmonių, vietinės valdžios atstovų. Vienas šio vizito tikslų – nutiesti kelią būsimam popiežiaus vizitui.

Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin į Kryžių kalną iš Zoknių oro uosto atvyko šeštadienio popietę.  Sutikti aukšto Šventojo sosto pareigūno į Pranciškonų vienuolyną atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

101_0011

Susirinko Šiaulių vyskupijos kunigų tarybos nariai, broliai pranciškonai, seserys vienuolės, bei nedidelis būrelis pasauliečių: seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Radviliškio meras Antanas Čepononis, kiti Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, verslininkai, vaikų choras, Šiaulių vyskupijos institucijų darbuotojai.

Iki sulaukiant svečio šalia pranciškonų vienuolyno plėtojosi įvairios diskusijos.

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitas

 Pirmasis atvykusį Vatikano valstybės sekretorių pasveikino Šiaulių vyskupas.

101_0026

Šalia Kryžių kalno esančiame vienuolyne kardinolas P. Parolin  vadovavo Eucharistijos aukai.

Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro Lopez Quintana, Lietuvos Vyskupų Konfrencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, tėvai pranciškonai, lydintys bei Šiaulių vyskupijos kunigai.

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitas

Giedojo Šiaulių katedros jaunimo choras „Credo“, vadovaujamas Jūratės Minkevičiūtės.

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitas

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitasSakydamas pamokslą, Vatikano valstybės sekretorius prisiminė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II vizitą Kryžių kalne 1993 m. ir jo pasakytus žodžius. Aptaręs tos dienos skaitinius, kard. P. Parolin aiškino, kad, nors ir daug žinome apie Jėzų, būtina padedant broliams ir seserims Bažnyčioje gilinti savo supratimą. „Turime nuolankiai pripažinti, kad Jėzus mums dažnai kalba per labai paprastus žmones, kurie yra itin artimi jo širdžiai ir neretai turi įžvalgų, sugluminančių išmintingus bei išsimokslinusius žmones“. Pažinti Jėzų, tai ne surinkti kuo daugiau informacijos apie jį, o „sutikti jį maldoje ir sakramentuose, išgirsti jo balsą, kai jis mums kalba, priimti bet kurias mums jo patikimas užduotis, sekti juo savo brolių ir seserų bendruomenėje bei atpažinti jį savo artimo veide“. Baigdamas pamokslą Vatikano atstovas kvietė: „Šioje šventoje vietoje, kur virš horizonto linijos iškilę dešimtys tūkstančių kryžių, nebyliai liudijančių lietuvių tautos tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo meile, atnaujinkime savo įsipareigojimą siekti tvirtesnio santykio su Kristumi, kad gebėtume artimiau su juo sekti ir traukti prie jo kitus“. Kryžiaus papėdėje stovėjusi Marija, Jėzaus Motina, visada yra arti mūsų, kad paguostų ir palaikytų. Jai kardinolas kvietė patikėti savo maldas ir intencijas (visą pamokslą skaitykite bernardinai.lt).

Dalyvavusius Eucharistijoje ypatingai sujaudino tai, kad Vatikano valstybės sekretorius pats visiems išdalijo šv. Komuniją. „Jautėsi, jog jis yra labai arti kiekvieno iš mūsų“, – sakė viena tikinčioji. Seimo narė Rima Baškienė prasitarė, kad jai arkivyskupo Pietro Parolin vizitas buvo „ypatinga šventė“.

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitas

„Esu tas, kuris pramina kelią, gal po kiek laiko apsilankys ir popiežius“ –šv. Mišių pabaigoje sakė kard. Pietro Parolin, bei prašė jo apsilankymą Lietuvoje lydėti malda.

Išlydint kardinolui padovanotas įspūdingas savo grožiu ir dydžiu gintarinis rožančius.

101_0009

Po pietų Vatikano valstybės sekretorius aplankė Kryžių kalną, papėdėje stovintį popiežiaus šv. Jono Pauliaus II dovanotą kryžių.

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitas

Vatikano valstybes sekretoriaus vizitas

 

Daugiau nuotraukų…