Spalio 4 diena 15 val. viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento Adoracija Šiauliuose vyko dvejose bažnyčiose. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (pietinėje) bažnyčioje ir Šiaulių Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje.

Jėzuitų bažnyčioje vaikų Adoracijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Vaikai atėjo su žvakutėmis rankose. Ganytojas paaiškino, kad reikia būti su Viešpačiu tyloje, nesikalbeti, nes Viešpats žvelgia į mus. Iš pradžių buvęs šioks toks šurmulys nurimo, vaikai noriai įsijungė giedoti, vėliau drąsesni atėjo ir atsiklaupė šalia vyskupo.

IMG_1027[1]                             IMG_1031[1]-001

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rinkosi vaikai iš Dainų, Romuvos, Gitarių progimnazijų, apie 30 vaikučių. Iš mokyklų vaikai atėjo su mokytojais, kelis atsivedė tėveliai. Kaip pasakoja Tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, mažieji patys kalbėjo maldeles labai susikaupę, nebuvo sunku išlaikyti tylą. Mokytoja įsitikinusi, kad vaikučių adoracija labai reikalinga, nes po Adoracijos mažieji dar norėjo pasilikti bažnytėlėje su Geriausiu Jų Draugu Jėzumi.

DSC02930-001                DSC02955-001

Šiaulių vyskupijos kanclerio kun. bažn. t. lic. Evaldo Alūzos manymu, tokios valandos laiko adoracijos su vaikais yra imanomos, tik vaikus reikia užimti giesme, skaitinukais, meditacijos tekstais ir pan.

Į klausimus apie vaikų Adoraciją maloniai sutiko atsakyti Šv. Ignaco bažnyčios rektorius, namų vyresnysis t. Algis Baniulis SJ

– Ar pirmą kartą jūsų bažnyčioje organizuota vaikų Adoracija?

– Taip, anksčiau to nebūdavo. Būdavo bendros Adoracijos visiems, o vien vaikams – ne

– Ar daug susirinko vaikų, kaip jie elgėsi, ar buvo sunku išlaikyti tylą?

– Mūsų bažnytėlė ne per didžiausia, vaikų susirinko nemažai. Mūsų kieme yra katalikiška t. Benedikto Andruškos pradinė mokykla, atėjo visi tos mokyklos mokiniai. Mačiau, ir iš kitų mokyklų buvo kelios klasės, atsivedė mokytojai ar klasės auklėtojai. Taigi, buvo ne vienos mokyklos mokiniai, taip pat atėjo ir pavienių vaikučių.

 Pradžioje buvo truputi baugu, neramu, kaip vaikai ištvers tą valandą, nes jie, kaip paprastai, labai judrūs… Atėjo vaikai su žvakutėmis. Adoracija prasidėjo giesme. Ramybę padėjo išsaugoti jaunimui skirtos giesmės, kurias, ypač katalikiškos mokyklos mokiniai, jau įpratę giedoti šv. Mišiose. Šios mokyklos mokiniai kiekvieną savaitę dalyvauja mūsų bažnyčioje aukojamose jiems skirtose šv. Mišiose. Taigi, tikybos mokytoja jiems grojo ir jie įsijungė į Adoraciją. Tokios Adoracijos, kokia būdinga suaugusiems: tylos arba kontempliacijos, tylaus mąstymo tikriausiai vaikai nebūtų ištvėrę. Bet jiems buvo sudarytos sąlygos truputi tyloje pabūti, vėl pagiedoti, tad nebuvo sunku ir valandą išbūti.

 Vaikų šlovinimas turi skirtis nuo suaugusių žmonių, kurie jau gali ramiai sėdėti ar klūpėti, mąstyti, kontempliuoti. O vaikui reikia šlovinti ir judesiu, ir giesme, ir atsistojus, ir palinguojant… Adoracijos valanda iš tikrųjų nebuvo slegianti, bet buvo vaikų šlovinimo valanda.

– Kokio amžiaus vaikai dalyvavo Adoracijoje?

– Nuo 7 iki 11 metų. Daugiausiai – pradinių klasių vaikai. Atsinešė žvakutes, kai kurie mokytojai ar klasės auklėtojai nupirko specialias, kurios nelaša. Kai kurie laikė žvakutes ant atskirų gražiai papuoštų stiklinių padėkliukų. Jautėsi, kad buvo ruošiamasi. Šį kartą nebuvo daug laiko pasiruošimui, bet, ateityje, iš anksto žinant, galima rasti būdų, kaip dar gražiau visą šį renginį padaryti.

– Kokia jūsų nuomonė apie vaikų Adoraciją, ar siūlytumėte dar kartą ją organizuoti?

– Aišku, tai yra vaikų pratinimas pabūti su Viešpačiu pagal jų amžių, pagal jų būdą. Gal galima būtų sutrumpinti iki 45min.? Nors, pas mus, vaikai išbuvo daugiau negu valandą. Vyskupas išjudino giesmėmis, tai jie pabuvo ir ilgiau, net uždarius Švenčiausiąjį. Aišku, kad galima: žinant intenciją, kokia proga organizuojama, galima organizuoti Adoracijas ir vaikus pripratinti iš tikrųjų garbinti Viešpatį Švč. Sakramente, Eucharistijoje.

Vaikai džiaugsmingai ėjo į Adoraciją, nes jiems ta šviesa rankose – žvakutė daug reiškė. Pradžioje buvo trupučiuka paaiškinta, ką mes čia darysime.

Vaikai Katekizme išmoksta, kad Dievas yra visur, kad yra Švč. Sakramente, kad yra Bažnyčioje, bet ne visų vaikų tėvai yra tikintys ir dažnai vaikai nežino bažnyčioje elgimosi ar pamaldų prasmės. Vaikų Adoracija būtų nauja pradžia naujo vaikų ugdymo. Svarbu, kad jie galėtų susitikti su Dievu ir atrastų santykį buvimo, kad suprastų, jog galima Dievą šlovinti vaikui vaikiškai – giesmele, rankų judesiais. Kaip Šventajame Rašte rašoma, kad žydai pasišokinėdami garbino Dievą, taip ir čia vaikai garbina vaikiškai. Labai gerai kad vaikams yra skirtos Švč. Sakramento Adoracijos valandėlės.

Su t. Algiu Baniuliu SJ kalbėjosi Viktoras Jadvyga

Nuotraukos…