Spalio 17-19 dienomis Šiaulių vyskupijos šeimos buvo pakviestos į Šeimų stovyklą Šiluvoje. Stovyklą organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės.

Šeštadienį šeimas aplankė, su tėvais ir vaikais bendravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas šv. Mišias aukojo už stovykloje esančias ir visos vyskupijos šeimas.

DSC_3567   DSC_3568

DSC_3571   DSC_3575

Stovyklos metu kun. Arūnas Jankauskis vedė seminarą apie tarpusavio bendravimą ir konfliktų sprendimą. Kalbėta apie sutuoktinių, tėvų ir vaikų tarpusavio bendravimą, iškylančius sunkumus bei kaip juos reikėtų spręsti. Bendravimas nesiriboja vien šeima, todėl aptarti ir bendravimo su bendradarbiais bei kitais klausimais.

Vaikų užimtumu rūpinosi Jaunimo programų koordinatorius Gediminas Krūmas. Kartu su savanorėmis aiškino vaikams ikonų gaminimo paslaptis. Vaikai džiaugėsi galėdami patys pagaminti ikonas.

Paskutinę stovyklos dieną, Sekmadienį,dalyvauta šv. Mišių aukoje Šiluvos bazilikoje.

Keletas stovyklos akimirkų:

DSC_0001   DSC_0058

DSC_3578   DSC_3579