Birželio 6 d. popiežius Pranciškus Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziliarą paskyrė Šiaulių vyskupu koadjutoriumi.

Vyskupas Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose.
1991–1996 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1996 m. gegužės 25 d. priėmė diakonystės šventimus. Diakonu tarnavo Palangos parapijoje. Mokė tikybos trijose Palangos vidurinėse mokyklose. 1997 m. gegužės 18 d. priėmė kunigystės šventimus.
1999–2002 m. – Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir prefektas.
2002–2006 m. studijavo ir baigė (Magna cum laude) moralinės teologijos studijas Alfonsianumo moralinės teologijos akademijoje. Tuo pat metu tarnavo Romos Švč. Jėzaus Veido parapijos pastoracijoje.
2005–2007 m. – Telšių kunigų seminarijos dėstytojas ir vicerektorius.
2007 m. – Gargždų parapijos rezidentas ir Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros dėstytojas.
2007–2008 m. – Telšių kunigų seminarijos studijų prefektas ir dėstytojas.
2008–2012 m. – Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonas.
2012–2015 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos pasekretorius, leidyklos „Katalikų  pasaulio leidiniai“ administracinės tarybos narys, moralinės teologijos dėstytojas Vilniaus kunigų seminarijoje. Savo tarnyste prisidėjo Vilniaus katedros pastoracinėje veikloje.
2015–2017 m. – Telšių katedros administratorius ir Telšių kunigų seminarijos bei kurijos ekonomas.
2017 m. rugsėjo 29 d. paskirtas Vilniaus arkivyskupijos augziliaru ir tituliniu Fissianos vyskupu.
2017 m. gruodžio 16 d. arkivyskupo Gintaro Grušo konsekruotas vyskupu.
2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos Ekumeninių reikalų ir Jaunimo reikalų tarybų pirmininku.
Nuo 2018 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas Maltos ordino tarnybai.
Nuo 2022 m. – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos moralinės teologijos dėstytojas.

 

Leono Nekrašo nuotraukos

20240606_130727  20240606_131257 20240606_131908 20240606_132052 20240606_132057(1)