2013 lapkričio 30 dieną Šv. Mišiomis Šiaulių katedroje prasidėjo vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio IX kongresas.

Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris Kun. Evaldas Alūza, Telšių vyskupijos kun. Alvydas Vaitkevičius, dirbantis Kaltinėnų parapijoje ir Vilkavišio vyskupijos Skardupių parapijos klebonas teol. dr. Kun. Algirdas Petras Kanapka.

Po Šv. Mišių arti šimto dalyvių rinkosi į vyskupijos Pastoracinio centro salę, kur vyko posėdis.

Pradžioje vyskupas pasveikino susirinkusius, padėkojo už pastangas kuriant vis blaivesnę Lietuvą ir priminė, jog be Dievo pagalbos neįveiksime visų kliūčių, kurias sutinkame skleisdami blaivų gyvenimą Lietuvoje.

_NEB4347

Sveikinimo žodį tarė Šiaulių blaivystės sąjūdžio tarybos pirmininkas neurochirurgas Albertas Griganavičius. Jis pristatė moksleivę, Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurso nugalėtoją Justiną Pinskutę-Jasaitę, Romuvos gimnazijos mokinę, kuri prabilo labai taisyklinga žemaičių tarme.

_NEB4357          _NEB4358

Vėliau kalbėjo Šiaulių Šv. Kazimiero Komtūrijos vadovas Kazimieras Alminas. Jis pristatė Šiaulių Sondeckio menų mokyklos mokinį, konkursų nugalėtoją akardionistą Mantą Lukauską, kuris pagrojo du kūrinius.

_NEB4359                                                _NEB4362

Visus taip pat pradžiugino Motiejaus Valančiaus skaitymų konkurso nugalėtoja, Simono Daukanto gimnazijos mokinė Eglė Šilinskaitė. Ji žemaitiškai perteikė labai juokingą jumoristinį pasakojimą.

_NEB4363

Vėliau kalbėjusi seimo narė Rima Baškienė įteikė Lietuvos Blaivystės sąjūdžio pirmininkui dr. Aurelijui Verygai seimo medalį už nuopelnus platinant blaivybę Lietuvoje. Garbės raštu seimo narė apdovanojo Šiaulių blaivystės sąjūdžio tarybos pirmininką Šiaulių miesto garbės pilietį Albertą Griganavičių.

_NEB4367
Sveikinimo žodį taręs Ramūnas Karbauskis pasidžiaugė Naisių vasaros teatro pasiekimais, blaiviomis jaunimo vasaros stovyklomis, blaiviu Naisių kaimo gyvenimu bei savo asmenišku pavyzdžiu, nes jis niekada gyvenime nevartojo nei lašo alkoholio. R. Karbauskis pasidalino iniciatyva pagarsinti sportininkę Rūtą Meilutytę ir kitus žymius žmones, kurie visiškai nevartoja alkoholio ir juos pristatyti Lietuvai kaip sektinus pavyzdžius.

_NEB4369

Vėliau kalbėjo Šiaulių miesto politinis ir visuomenės veikėjas Vaclovas Vingras.

_NEB4371

Dr. A. Veryga pristatė statistinius duomenis apie alkoholio vartojimą Lietuvoje ir svetur. Kalbėjo apie skaudžias pasekmes, kuomet motinos laukiančios kūdikio vartoja alkoholį. Savo nuveiktų darbų ataskaitą pateikė Albertas Griganavičius.

Baigus ataskaitą, visus Pastoracinio centro knygyne-svetainėje „Prie katedros“ pavalgydino svetainės darbuotojos.

_NEB4385

Po pietų salėje tęsėsi pokalbiai, buvo renkamas naujas Lietuvos blaivystės sąjūdžio pirmininkas, kuriuo tapo kitai kadencijai išrinktas dr. Aurelijus Veryga. Valdybos pirmininku išrinktas Vytautas Uogelė ir 11 narių. Baigiantis posėdžiui pasidalinta nuomonėmis apie ateities darbus ir troškimus, kad Lietuvoje žmonės taptų blaivesni ir jaustų atsakomybę už savo gyvenimą.

Posėdį užbaigė Jo Ekscelencija vyskupas padėkos ir padrąsinimo žodžiais. Po vyskupo palaiminimo, susikibę rankomis, sustoję ratu sąjūdžio dalyviai sugiedojo tradicinę giesmę “Viešpaties palaima visada telydi mus”. Po bendros vakarienės visi iškeliavo į namus, trokšdami darbuotis vardan tos Lietuvos, o taip pat mąstydami apie susitikimą šeimų šventėje Šiaulių arenoje 2014 sausio 5 dieną.

Daugiau nuotraukų…