Sausio 17 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Linkuvos šeimų būrelyje. Ganytojas pašventino kambarius. Mantas perskaitė dienos Evangeliją iš rinkinio „Evangelija kasdien“, Eglutė supažindino su šios dienos šventuoju – Šv. abatu Antanu. Antrokas Mantas pagrojo akordeonu.

_NEB4831    _NEB4834

Visi kartu sukalbėjo rožinio paslaptį, aptarė šios dienos Evangeliją, giedojo giesmes ir dainas. Agapė leido pajusti šeimų nuoširdumą ir šeimininkių nepaprastus sugebėjimus.

_NEB4833   _NEB4832

Vakaro susitikimas baigtas bendra giesme „Viešpaties palaima visada telydi mus“, kurią vainikavo vyskupo palaiminimas. Ganytojas pakvietė šeimas kasdien kartu kalbėti rožinį bei įsijungti į nuolatinę adoraciją Šiaulių miesto pietinio mikrorajono M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

_NEB4838