Rugsėjo 11 d. organizuotas piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Leono Nekrašo nuotraukos:

IMG_4641

IMG_5368

IMG_4570

IMG_4725

IMG_5700

Daugiau nuotraukų…

 

_____________________________________________________________________________________________________
Visas krikščionio gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus –

Tėvo, kurio besąlyginę meilę kiekvienam žmogui, o ypač „sūnui palaidūnui“, kasdien vis labiau pažįstame.
Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje.

 Popiežius šv. Jonas Paulius II
Apaštališkasis laiškas Tertio millennio adveniente, 49