Daily Archives: vasario 11, 2018

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai  2018 m. sausio 31 d.  Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė? Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai […]

Vasario 11-tąją, pasaulinę ligonių dieną, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišių metu teiktas ligonio sakramentas. Ligonių aliejumi parapijiečių rankas ir kaktas patepė parapijos klebonas kun. Vytautas Kadys. Kuršėnų ligoninės koplyčioje šv. Mišios Pasaulinės ligonių dienos proga aukotos Vasario 9 d. rytą. Daugiau apie šventę: http://kursenuparapija.lt

Vasario 11 d., eidamas 92-uosius gyvenimo metus, mirė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Testamente a. a. vyskupas nuolankiai atsiprašo, jeigu ką įžeidė, o jį, išeinantį, prašo palydėti malda. Velionis vasario 12 d. (pirmadienį) bus pašarvotas Kauno arkikatedroje-bazilikoje. Vasario 13 d. (antradienį) Kauno arkikatedroje šv. Mišios 12.00, tą pačią dieną bus pašarvotas Panevėžio katedros kriptoje. Vasario […]