Daily Archives: kovo 24, 2018

Saulėtą kovo 24 dienos šeštadienį Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija pakvietė prisiminti Šiauliuose gyvenusią, daugeliui gerai žinomą ir mylimą gydytoją, dėstytoją, docentę, Eucahristinio Jėzaus seserų kongregacijos seserį Danę Šlapkauskaitę SJE, į Tėvo namus iškeliavusią prieš 5 m. Minėjimas pradėtas malda Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių rinktasi Šiaulių vyskupijos […]