Daily Archives: gruodžio 8, 2019

Gruodžio 8 d. (sekmadienį) 12:30 val. švenčiame  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus,  bažnyčios 10-ies metų jubiliejų ir mūsų vyskupo Eugenijaus amžiaus jubiliejų.  Šv. Mišias celebruos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose giedos ir koncertuos kamerinis choras „Polifonija“. Koncertas „Tebūnie šviesa“. Bažnyčiai giedame giesmę “Pakilk ir šviesk“; vyskupui-„Viešpatie laimink Jį“.