Daily Archives: gruodžio 8, 2019

Vida URBONIENĖ  Organizuoti Advento vakarą Skaistgiryje jau tapo tradicija. Kasmet nupynus Advento vainiką ir jį padabinus keturiomis žvakėmis, Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Vida Norkuvienė pakviečia visus norinčius pabūti drauge, prisiminti Advento papročius, į ramų Advento vakarą. Organizuojant Advento vakarą graži bendrystė jungia Skaistgirio skyriaus saviveiklininkus ir Skaistgirio Šv. Jurgio parapiją. Vakaro […]

Gruodžio 8 d. (sekmadienį) 12:30 val. švenčiame  Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidus,  bažnyčios 10-ies metų jubiliejų ir mūsų vyskupo Eugenijaus amžiaus jubiliejų.  Šv. Mišias celebruos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Mišiose giedos ir koncertuos kamerinis choras „Polifonija“. Koncertas „Tebūnie šviesa“. Bažnyčiai giedame giesmę “Pakilk ir šviesk“; vyskupui-„Viešpatie laimink Jį“.